Nytt

Angela Merkel gjorde det fredag klart at Tyskland ikke kommer til å gå med på en anerkjennelse av en palestinsk part annet enn som ledd i en forhandlingsløsning mellom partene.

Dermed har hun i praksis nedlagt veto mot at EU skulle gå til ensidig anerkjennelse slik Sverige har gjort.

Flere europeiske nasjonalforsamlinger har den siste tiden vedtatt ikke-bindende resolusjoner som anbefaler anerkjennelse. Senest Spania tirsdag.

«Therefore from our point of view, an unilateral recognition of the Palestinian state would not move us forward on the way to a two-state solution,» the conservative chancellor said.

Michel said Belgium generally favored recognizing Palestine as a state. «But the question is when is the right moment,» he added, stressing the need for a common European Union position.

Since the 28 EU member states would need to decide unanimously on recognizing Palestine as a state, Merkel’s objection mounts to a veto on the subject.

 

http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Merkel-against-unilaterally-recognizing-Palestine-as-a-state-382501?fb_source=other_multiline