I den nye, ublodige videoen fra IS sier den tilfangetatte britiske journalisten John Cantlie at han «over the next few programs» skal fortelle sannheter som vestlige medier undertrykker.

Etter først å ha sikret seg verdens oppmerksomhet med de grusomme opptakene, kan det altså se ut som om man går over i en ny fase, hvor man fører kampen om ideene på dataskjermene til publikum i Vesten. Det hele mens spenningen opprettholdes: Når vil neste avlivning finne sted?

Propagandamessig betraktet er det dyktig gjort, og vel umulig å forhindre. For de vestlige landene blir utfordringen å holde hodet kaldt, og ikke å la seg vippe av pinnen av sine egne medier.

Les også

-
-
-
-
-
-