Det internasjonale selskapet Schenker stopper leveranser til Rinkeby. Personalets sikkerhet kan ikke garanteres.

Leveranser till postnummer i Rinkeby stoppas tills vidare

DB Schenker stoppar tills vidare leveranser till postnummerområdena 163 70, 163 71, 163 72 och 163 73 i Rinkeby.

Det beror på att vi inte kan garantera säkerheten för vår personal. Vi ser därför ingen annan möjlighet än att åberopa ansvarsbefrielse enligt bestämmelserna om Force majeure.

Det er lett å anta hvem som skaper utrygghet for Schenkers personale.

Rinkeby er kanskje mest kjent på grunn av den høye andelen innvandrere som bor der. Begrepet rinkebysvenska som betegnelse på «forstadsdialekter» er basert på dette.

 

http://www.logistics.dbschenker.se/log-se-se/press/arkivoverview/7992852/20140911_leveranser_till_rinkeby_stoppas.html

http://no.wikipedia.org/wiki/Rinkeby