I januar 1968 avsa Høyesterett dom i den såkalte kollektiv hjemforsikringssaken.

I 1965 vedtok Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund som første forbund å opprette kollektiv hjemforsikring. Tre arbeidere ved Falconbridge i Kristiansand anla sak mot sitt eget forbund da de mente landsmøtet ikke hadde rett til å pålegge medlemmene å tegne forsikring i ett bestemt selskap. Saken kom helt til Høyesterett, som ga de tre arbeiderne medhold. Etter dette måtte Samvirke innføre en ordning med reservasjonsrett.

Høyesteretts dom slo fast at fagorganisasjonenes primære oppgave er å ivareta de fagorganisertes arbeidslivsinteresser. Nylig avdøde arbeiderpartimann Reiulf Steen, skrev om dommen i bladet Aktuelt, nr 5, 1968. Steen var uenig i Høyesteretts avgrensing hva gjelder fagorganisasjoners virksomhet. Steen så på fagbevegelsen blant annet som en sosial og kulturell reisning, altså som noe langt mer enn bare en fagforening. Reiulf Steen siterer et par linjer fra denne dommen som han mener gir fagbevegelsen snevre grenser.

Høyesterett har nemlig uttalt seg om hva som er fagbevegelsens sekundære og hva som er fagbevegelsens primære oppgaver – eller for å si det i et mer alminnelig språk: Høyesterett har tatt standpunkt til hva det er viktig for fagbevegelse å stelle med, og hva som er mindre viktig. Det gjør ikke saken bedre at det trekkes opp meget snevre grenser for hva som er viktige oppgaver. «Fagorganisasjonens primære oppgave er, hos oss som i andre land, både historisk og aktuelt, å ivareta medlemmenes interesser som arbeidstakere overfor deres arbeidsgivere…»

Når man ser på hva deler av fagbevegelsen holder på med i dag, så er både høyesterettsdommen og Steens kommentar som kommet fra en annen planet i en annen tid. Dagens fagforeninger er blitt ekstremt politiserte, og driver med helt andre ting enn tradisjonelle fagforeningsoppgaver. Til og med utenrikspolitikk er blitt viktig fagforeningsarbeid i dag. Fagbladet, for medlemmer i Fagforbundet, nr 8, 2014 rommer ikke mindre enn tre artikler og to notiser om Gaza. Hatet mot Israel er påtagende. Her er noen smakebiter av innholdet i en av artiklene: Stopp lidelsene i Gaza, som er signert forbundsleder Mette Nord.

I masterplanen «Jerusalem 2020» har israelerne bestemt seg for å lage en fornøyelsespark i et palestinsk boligområde, og da tar de seg bare til rette. Til tross for at det bor mange palestinske familier der. Det er spesielt å se israelske bosettinger inne i Øst-Jerusalem, med israelske flagg på bygningene.
(…)
Det var sterkt å høre om forholdene for de palestinske småbøndene. På Vestbredden har Israel tatt kontroll over 65 prosent av området, hovedsakelig den mest fruktbare jorda. Palestinske bønder hindres både i å utvikle jordbruket og i å eksportere varene. Målet er at landbruket skal dø sakte men sikkert, så de kan overta.
Krigen må stoppes umiddelbart, blokaden av Gaza oppheves og muren rives.
Fagforbundet støtter ikke Hamas, men det rettferdiggjør ikke slaktingen av sivile palestinere.

Det er å håpe at Reiulf Steen ville betakket seg for Mette Nords propaganda. For øvrig trenger Mette Nords skriverier ingen kommentarer, annet enn å spørre om det nå kan være på tide å tørke støvet av høyesterettsdommen av 1968?