Tavle

Leder for italienske Security Consulting Group Carlo Biffani skriver om de mulige konsekvensene av formidling av know-how fra IS-veteraner til tallrike jihad-aspiranter i Vesten.

Hvis opplysningene fra flere etterretningskilder om hundrevis av unge fundamentalister som har reist fra Europa for å slutte seg til hæren av krigere i Syria, Libya og Irak, er pålitelige, og hvis det er sant, slik det ser ut til, at vedkommende som slaktet den amerikanske journalisten kom fra Storbritannia, så kan det hende at vi om kort tid står overfor en dødelig fiende også på vårt eget territorium. Dødelig, erfaren, aggressiv og særdeles effektiv fordi denne fienden ikke er fremmed i den sosiale teksturen han kjemper i.

Det å ta krigen med til territoriet hvor man er født, oppvokst og perfekt integrert, har en nedbrytende virkning og gir enormt mye større resultater enn den typen konflikt hvor en har å gjøre med en invasjonshær.

La oss prøve å tenke oss hva slags rolle amerikanerens morder kan ha hatt. Vanligvis svarer en slik grad av synlighet til en slags belønning, en synlig og indirekte anerkjennelse av rang internt i organisasjonen som tar på seg ansvaret for handlingen. Så hvis en terrorist som tilsynelatende er dratt ut fra britisk territorium, klarer å klatre i hierarkiet til organisasjonen sin, i den grad at han oppnår en rolle som gir størst mulig synlighet i mediene, må vi spørre oss: Hvis han klarer å komme tilbake til opphavslandet og opprette en terrorcelle der, hva slags dramatisk omveltning ville en lignende aksjon få der, og hvilke strategiske konsekvenser ville det avstedkomme?

Fenomenet med veteraner som lærer opp nye rekrutter i geriljakrigens teknikker, har alltid kjennetegnet fremveksten av al Qaida […]

http://www.corriere.it/esteri/14_agosto_21/rischio-isis-europa-58db345e-2902-11e4-8091-161094bc7e0e.shtml