Nytt

Falske identiteter florerer i Norge, hvilket inviterer til trygdemisbruk, illegal innvandring og hjelper kriminelle med å unnslippe straffeforfølgelse, men fremfor alt er det ifølge et brev som Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har sendt Justisdepartementet, et nasjonalt sikkerhetsproblem.

Ansvarlig statsråd tar til orde for å bruke biometri mot ID-svindelen, hvis reelle omfang er ukjent, skriver Bergens Tidende:

Justisminister Anders Anundsen (Frp) er bekymret over utviklingen.

- Det er ikke betryggende. Vi jobber med å få på plass et nasjonalt ID-kort. Det tror jeg vil lette situasjonen, sier justisministeren.

Det må innebære at du går inn for at det skal være biometri (måling av biologiske mønstre som fingeravtrykk eller ganglag) i ID-kortene for alle norske borgere?

- Det er det ikke tatt endelig stilling til, men jeg mener det er merkelig om man ikke tar i bruk det viktigste virkemiddelet man har for å kunne identifisere, sier Anundsen.

Identitetsjuks er en hodepine for politiet og utlendingsforvaltningen:

Politiet i Hordaland må jevnlig løslate kriminelle utlendinger som ikke har kjent identitet.

Ved utlendingsenheten i Hordaland politidistrikt jobber ni etterforskere daglig med å avklare identiteten til kriminelle utlendinger uten lovlig opphold.

- Vår oppgave er blant annet å uttransportere disse personene, og da må vi vite hvem det er vi har med å gjøre. Vi kan ikke uttransportere noen som ikke har reisedokumenter, sier politiinspektør og leder for Felles forvaltningsenhet, Ane Kvaal.

Hun anslår at hennes enhet bruker rundt halvparten av all sin tid og etterforskningskapasitet på å løse ID-gåter.

Dette betyr i praksis at utenlandske kriminelle og terroraspiranter kan nyte frihet og fullkomment personvern i Norge. Åpenbart en uholdbar situasjon.

 

Terrorjegere til kamp mot falske identiteter