Nytt

Ifølge Migrationsverket trengs det 48 miliarder på toppen av eksisterende budsjett over de neste fire årene. Det er nesten en fordobling av dagens kostnader.

Til sammenlikning var budsjettet for det svenske forsvaret på 46 miliarder for 2012.

Prognosen for antall asylsøkere til Sverige ble i juli oppjustert til 80.000 for 2014. Familiegjenforening vil sannsynligvis mer enn doble dette antallet.

2085248868_1382810433-1024x700

Heldigvis har svenskene basert fremtidige innvandringskostnader på en jordnær økonomisk utvikling…

Enligt Migrationsverket är de utökade finansieringsbehoven för asyl och migration 48 miljarder kronor sammanlagt för i år och de kommande fyra åren. 48 miljarder utöver redan budgeterade belopp, alltså. I prognosen gör verket också hypotetiska beräkningar som illustrerar ”orimligheten i situationen”, nämligen vilka konsekvenser en utebliven anslagshöjning skulle medföra i olika delar av verksamheten. Det ser inte bra ut.

I valgkampen debatteres småbeløp i forhold til de enorme kostnadene landet påføres som resultat av en hodeløs innvandringspolitikk.

I Sverige hevdes det fremdeles at innvandringen er lønnsom. Så hvor er alle pengene?

SVD