Kort

Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Kristin Mile, ga en kort fremstilling av det 20. århundre i en kronikk i VG:

Gjennom hele det forrige århundret har vi lært oss at utviklingen mot mer frihet, demokrati og ytringsfrihet er en del av historiens gang. Antallet demokratier i verden har gått stabilt oppover, mens autoritære stater har mislyktes. I en verdensorden med liberale og demokratiske verdier i førersetet, har de autoritære ideene hatt dårlige vilkår.

De liberale verdier er truet fra ulike kanter, men Mile har likevel troen på:

Humanismen har vokst frem som en motreaksjon til totalitære og menneskefiendtlige ideologier. De humanistiske verdiene som dette bygger på lar seg heldigvis også inkludere i religiøse trosretninger.

Hvilke trosretninger?

http://www.vg.no/nyheter/meninger/kronikk-autoritaere-stroemninger/a/23271672/