Tavle

Vårt Lands Erling Rimehaug har en bekjent fra Mosul som forteller hva som foregår der: Djevelen er løs. Bokstavelig talt. Kristne  hus merkes med N for nasareener. Kirker omgjøres til moskeer.

Vi har møtt hverandre både i Aleppo, Mosul og Bagdad. Nå var det var lenge siden jeg hadde hørt fra ham. Men denne helga kom et langt brev. Fra en som alltid ser det gode i menneskene og det positive i situasjonen, var det sterk kost.

Han bruker et ord som vanligvis ikke slipper til i Vårt Lands spalter: Jævlig. Og han mener det helt bokstavelig: Djevelen er løs. Hatet sprer seg. Han, som alltid har vært opptatt av mulighetene, griper seg selv i å se konspirasjoner overalt.

Han forteller om sine venners hus i Mosul, som nå er merket med en stor «N», som står for naserener, altså kristen. Og på muren står det at huset er det islamske kalifatets eiendom.

Vennen som eide huset er flyktet og kommet i trygghet, men han er likevel deprimert. Kanskje han tenker på huset sitt, kanskje han tenkte på den vakre kirken som nå er moské, sier min venn. Men kona sier at de må se det som en stor nåde at alle har kommet levende fra Mosul.

Det er en merkelig kort artikkel.  Mot slutten føyer Rimehaug på en setning det er fort gjort å overse.

Når eiendommene til folk merkes med en bokstav som viser hvilken tro de har, da er det jo en beskjed om at en ideologi vi trodde var død nå reiser seg igjen, riktig nok under en helt annen fane. Er det verd mer enn et bekymret skuldertrekk?

Dette er tanker Rimehaug deler med flere. Men hvis det virkelig er en ny form for nazisme som er løs i Mosul, burde vi ikke sanse oss og huske hva som skulle til for å stanse styggedommen den gangen? Det er ikke en sammenligning man drar uten at det får konsekvenser.

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat4/thread11514393/#cxrecs_s

Les også

-
-
-
-
-
-