Charles-Antoine Coypel (1694–1752), «Kristus helbreder en besatt». National Gallery of Ireland, Dublin.

14 En gang drev han ut en ond ånd som var stum. Da den onde ånden fór ut, begynte den stumme å tale, og folk undret seg. 15 Men noen av dem sa: «Det er ved hjelp av Beelsebul, herskeren over de onde åndene, at han driver de onde åndene ut.» 16 Andre ville sette ham på prøve og krevde et tegn fra himmelen av ham. 17 Men Jesus visste hva de tenkte, og sa til dem:
«Hvert rike som kommer i strid med seg selv, blir lagt øde, og hus faller på hus. 18 Om nå Satan er kommet i strid med seg selv, hvordan kan da riket hans bli stående? Dere sier jo at det er ved Beelsebul jeg driver de onde åndene ut. 19 Men hvis det er ved Beelsebul jeg driver ut de onde åndene, hvem er det da deres egne folk driver dem ut ved? Derfor skal deres egne dømme dere. 20 Men er det ved Guds finger jeg driver de onde åndene ut, da har jo Guds rike nådd fram til dere.
21 Når den sterke med våpen i hånd vokter gården sin, får det han eier, være i fred. 22 Men kommer det en som er enda sterkere og overmanner ham, da tar han fra den sterke alle våpnene som han satte sin lit til, og fordeler byttet. 23 Den som ikke er med meg, er mot meg. Og den som ikke samler med meg, han sprer.
24 Når en uren ånd farer ut av et menneske, flakker den omkring over øde vidder på leting etter et hvilested, men uten å finne det. Da sier den: ‘Jeg vil vende tilbake til huset mitt, som jeg forlot.’ 25 Og når den kommer dit, finner den huset feid og pyntet. 26 Da drar den av sted og får med seg sju andre ånder, verre enn den selv, og de flytter inn og slår seg til der. Og det siste blir verre for dette mennesket enn det første.»
27 Da han sa dette, ropte en kvinne i folkemengden til ham: «Salig er det morsliv som bar deg, og brystene som du diet.» 28 Men Jesus svarte: «Si heller: ‘Salige er de som hører Guds ord og tar vare på det.’»

Lukas 11, 14–28

Det er tredje søndag i fastetiden, og dagens tekst viser forskjellene på de av oss som tror, og de som ikke tror. For den troende er åndskampen en realitet. Det finnes en kamp mellom lyset og mørkets krefter, der Jesus Kristus leder kampen for lysets krefter mot Satan og hans mørkets tilhengere.

I dagens prekentekst møter vi Jesus som driver en ond ånd ut av en person, og der de som så på har ulike meninger om hva som faktisk fant sted. De var åpenbart ikke ukjente med at folk var besatte, noe folk i vår egen tid knapt kan forestille seg. Selv ikke et besøk i Auschwitz og Holocaust synes å få folk til å erkjenne ondskapen som en realitet og åndelig kraft.

En av dem som advarte mot å erkjenne Satans tilstedeværelse, var C.S. Lewis. I forordet til boka «Djevelen drypper pennen» skriver han at en av de store feilene vi kan gjøre, er å tro at djevelen ikke eksisterer. Han hevder at «de (vonde åndene) er like fornøyd» med en materialist som ikke tror på Satan, som en som åpenlyst dyrker ham. Det er derimot blitt vanlig å si at man «tror på det gode i mennesket», men mindre vanlig å diskutere ondskapen, om vi virkelig kan overvinne den kun med vår egen godhet. Jeg tillater meg å tvile. Historien har vist oss at menneskeverdet krever en åndelig åpenbaring, en åpenbaring vi kun finner hos Jesus Kristus.

I dagens tekst advarer Jesus oss mot hva som vil skje dersom vi forlater ham og hans beskyttelse.

Jesus er klar på at vi må velge side. Enten så er du med ham, eller så er du mot. Vi kan ikke være nøytrale overfor Jesus Kristus eller Satan, og som kristen bør du tro at demonutdrivelsen var reell, og at ondskapens åndehær, slik C.S. Lewis også peker på, ikke er noe som hører historien til.

Der er også interessant å legge merke til hvordan Jesus møter sine kritikere. Han er ikke redd for diskusjonen. Kritikerne hevder nemlig at det Jesus gjorde var djevelens verk, men da sier Jesus på at hvis det er tilfelle, så er Satans rike i borgerkrig, eller hvis det var Satans verk, vil kritikken også ramme de av jødene som drev demonutdrivelse, før han argumenterer mot dem, og viser hva konsekvensen er dersom det hele er et verk av «Guds finger».

Fra et større perspektiv viser Jesu advarsel oss at troen også har politiske konsekvenser. I versene 24–26 omtaler Jesus mennesker som er blitt befridd fra demoner, og beskriver hvordan disse demonene søker et sted å bo. Jesus forteller da at de vil returnere til sitt opprinnelige «hus» dersom det er tomt, rent og pyntet, og hvis det er mulig, vil han ta syv andre ånder, verre enn ham selv med seg. Noe som ifølge Jesus vil bli verre enn første gang.

Slike utsagn vil for sekulære mennesker høres tåpelige ut, men Jesus Kristus har alltid en mening med det han sier, og det er tydelig at dette er en advarsel mot åndelig sløvsinn og frafall, ikke fordi Jesus er hevngjerrig, men fordi de destruktive åndelige kreftene vi står overfor, er en realitet. På samme måte som vår sivilisasjon ble god fordi kristen tro ble dens grunnlag, kan den bli tilsvarende dårlig dersom vi forlater Gud og hans beskyttelse.

Det er flere som mener at vi kan se resultater av en slik avkristning i den vestlige verden. USA, som en gang var et foregangsland, ødelegges innenfra. Og hva med ulike land i Europa? Hva kommer det av at lederskap i land som for kort tid siden var trygge og fredelige, nå anser vold og destruktiv atferd som en del av det normale? Det er ingen ansvarlige politikere som sier at dette er en utvikling de ønsker å stoppe. Snarere tvert imot, lovløsheten aksepteres og det moralske forfallet hylles, og andre religioner ikke bare aksepteres, men også foretrekkes.

Jesu budskap til oss, både som enkeltmennesker og sivilisasjoner, er imidlertid tydelig. Og det er også det viktigste med dagens tekst. De som tar imot ordet, tar vare på det i sitt hjerte og lever etter det, de skal ikke bekymre seg for Satan og hans makt. Ved Guds finger er nemlig Jesus Satans overmann, og fruktene av å leve som hans er en fred som verden ikke forstår. For alt det gode Gud produserer i oss som kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålmodighet og selvbeherskelse, vil også prege oss og vårt samfunn. Vi er hans barn, og han vil aldri la noen rive oss ut av hans hånd.

 

 

Synes du verden går av hengslene? Vil du forstå hva som skjer og kanskje stritte imot? Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok her og som ebok her!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.