Sakset/Fra hofta

Det er ikke alltid folk kan dele informasjon fra Document på sosiale medier, eller på annen måte tilkjennegi beslektede oppfatninger for den del, uten at det avstedkommer harmdirrende reaksjoner fra det religiøse politiet.

Noen av disse skiller seg litt ut fra de andre. En Mariann Schjeide kom nylig med et uvanlig giftig utfall på en Facebok-vegg som i praksis er en offentlighet. Det er liksom ikke nok å være sterkt uenig i sak, det må et karakterdrap til:

Eg opnar ikkje eingong. Denne vanvittige sida full av konspirasjonsteoriar skrive av folk med eit syn på tilværet og vår kvardag i Noreg som er hinsides det meste. Eg har også som leiar av Norsk Bibliotekforening vore referert til nokre gongar her inne. Første gongen då dei totalt feilaktig tok meg til inntekt for sitt syn, andre gongen i mindre rosande ordelag då dei forsto kor eg sto. Vemmeleg side, vemmeleg innhald, vemmelege folk.

Enda vemmeligere er det kanskje at disse menneskene ikke har tenkt å forsvinne fra jordens overflate.

fb-schjeide

Er det greit om den som måtte være uenig med Mariann Schjeide, gir henne verbale blomster av samme type i retur, eller er den adgangen forbeholdt personer med innbilt moralsk og intellektuell overhøyhet?