Tavle

Kanskje det skyldes påvirkningen fra engelsk, hastverksoversettelse fra samme språk, manglende våkenhet eller simpelthen sommervikarer når NTB i en ingress skriver:

Frankrikes president François Hollande nekter for å ha påvirket rettssystemet i korrupsjonssaken rundt hans forgjenger Nicolas Sarkozy.

Mens man på engelsk her ville ha sagt «his predecessor Nicolas Sarkozy», skal det refleksive eiendomspronomenet sin brukes på norsk. Hollande er subjekt i setningen, som derfor skal avrundes med «sin forgjenger», fordi sin viser tilbake til subjektet. Om det nå ikke hadde vært bedre bare å skrive «forgjengeren», da.

De fleste vil merke forskjellen i betydning mellom «Truls gikk til sengs med kona si» og «Truls gikk til sengs med kona hans», eller «Else kjærtegnet håret hennes» og «Else kjærtegnet håret sitt». Ikke desto mindre erstattes sin/si/sitt/sine ikke så rent sjelden feilaktig av hans/hennes/deres.

Men det er langt fra alltid at forvekslingen bringer tankene hen på ekteskapsbrudd eller narcissisme. VG sendte for noen dager siden ut følgende ingress, viderepostet på sosiale medier:

fb-vg

Det skal sies at avisen raskt rettet til «sine gjennomarbeidede talepunkter».

Litt mer komplisert blir det når det forekommer en setning i setningen, som f.eks. «Vi så at han kysset kona si». Her viser si åpenbart ikke tilbake på vi. Den overordnede setningen kan her fremstilles skjematisk som «Vi så X», hvor X i seg selv er en setning: «Han kysset kona si».

I de fleste tilfeller kreves ingen tung analyse av den som besitter normal språksans, bare en smule oppmerksomhet.

En annen anglisisme som har med eiendomspronomen å gjøre, er bruken av foranstilt eiendomspronomen hvor det er bedre med etterstilt. På engelsk sier en f.eks. «my dog», mens det vanligvis lyder bedre med «hunden min» enn «min hund», med mindre det er tale om påpekende bruk eller sistnevnte passer bedre stilistisk av andre grunner.