Kort

Barn født og oppvokst i Norge, av foreldre som selv er født og oppvokst i Norge, sliter med norskkunnskaper. VG