Sakset/Fra hofta

Red. vet at sikkerhet og overvåking gjør folk forsiktige med å vise at de støtter Document. Vi har derfor løst det ved å opprette en Venneforening: De pengene som gis til den vil ved årets slutt bli brukt til å styrke aksjekapitalen i Document.no AS.

Aksjeboken er offentlig. Men pengene som går til Venneforeningen er ikke det. Slik kan man støtte Document uten at man trenger å bli eksponert i offentligheten. Potensielt.

Det finnes mennesker som er sympatisk til de oppgavene vi forsøker løse, og har ressurser til å støtte oss. Nå har de en «stille» løsning.

 

Venneforeningen Document.no

kontonr. 1503.47.60230