Document får i dag overraskende støtte av Lars Gule og Rune Berglund Steen som begge forstår at Document reagerer på at PST innkaller folk til samtale og advarer dem mot å skrive kritisk om islam.

Lars Gule, som ikke akkurat er kjent som noen fan av Document, sier til Klassekampen:

– Jeg forstår Rustads bekymring. Det går en grense mellom det å følge med, for eksempel ved å se hva folk skriver i kommentarer på Documents nettside, og det å invitere til samtaler der man utttrykker bekymring over redaksjonelle medarbeidere, sier Gule.

Rune Berglund Steen utrykker seg litt mer forsiktig, også han sier PST må følge med. Men også han mener at PST kan ha krysset en grense.

– Men uansett hvem de følger, så må de gjøre det innenfor er rammer som er satt for tjenesten.

PST er helt tydelige på at de ikke registerer meninger. En advarsel eller formaning til en konkret person vil derfor være langt utenfor deres mandat.

Lars Gule nevner ett usikkerhetsmoment: Før man vet hvem personen som satt i et halvannet timelangt avhør 19. januar er, kan man ikke avgjøre om det fantes noe grunnlag for PST til å handle som de gjorde.

Det er først om personen står fram, teksten blir kjent og at andre kan lese og vurdere som er skrevet, at vi også kan få en konstruktiv debatt om PSTs metoder.

Rent prinsipielt har Gule selvsagt rett i det. Document har derfor oppfordret personen til å stå frem. Det går an å si så mye som at det er snakk om en erfaren skribent med en lang produksjon bak seg. Det er således ikke snakk om én tekst.

 

Klassekampen tirdsag 13. mai 2014:

Lars Gule forstår Document-redaktørens frustrasjon:

– PST i en gråsone

Ingress: Forsker Lars Gule mener PST oprerer i en gråsone dersom de skremmer islam-kritikere til taushet gjennom bekymringssamtaler.

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂