Islamsk terrorisme har blitt et fenomen de fleste har blitt kjent med, men mindre kjent er hvordan terroristene rettferdiggjør det de gjør med sin religion. Al Qaidas nåværende leder, Ayman al-Zawahiri, jobber iherdig med nettopp det.

Tilpassing av tabuer

Til tross for at islamske rettslærde har utstedt fatwaer mot terrorisme og selvmordsbombing, så bruker al-Qaidas leder, Ayman al-Zawahiri, islamske skrifter slik islamske rettslære også gjør til å rettferdiggjøre disse metodene. I hans tolkning av islam kan organisasjonens handlinger og verdenssyn rasjonaliseres innenfor en religiøs dimensjon.

Suicide bombing eller homicide bombing?

Siden islamske tekster ble skrevet på en tid da teknologien som moderne islamske terrorister bruker ikke fantes, så blir det problematisk å rettferdiggjøre disse terrormetodene ved hjelp av disse skriftene. Selv om islamske skrifter og historie har mange eksempler på jihadister som styrtet inn i en kamp mot en stor overmakt og elendige odds, så var de ikke garantert å dø på samme måte som dagens selvmordsbombere. Historiens jihadister døde heller ikke for sin egen hånd som selvmordsbomberne, men for andres hånd, så de begikk heller ikke direkte selvmord som dem, noe som er strengt forbudt i islam.

Zawahiri påpeker derimot at det er hensikten som er det viktigste som det andre må underordnes. Til syvende og sist er ikke det viktigste om man dør for egen eller andres hånd. Grunnen til hvorfor krigeren er villig til å dø er det viktigste, og det er tillatt hvis han gjør det for å fremme islam og påfører islams fiender størst mulig skade, i hvis tilfelle det kan regnes som martyrdom, ikke selvmord. Hvis man derimot dreper seg selv og bare seg selv fordi man er deprimert, så blir hensikten en ganske annen, og dette kan regnes som selvmord.

 

Jihad som et overordnet mål.

Zawahiri rettferdiggjør drap på sivile, inkludert kvinner og barn, ved å bruke islamske kilder som forteller om tilfeller der islamske krigere angrep fiendens tilholdssted om natten da det var mørkt og veldig vanskelig å skille mellom fiendtlige krigere fra kvinner og barn som var blandet sammen med dem. Angrepene ble utført selv om det fantes en risiko for å drepe kvinner og barn og andre som man ikke har lov å angripe i islam siden slike hindre ikke kunne komme i veien for jihad.

 

Den riktige tolkningen.

Zawahiri bruker mye tid og energi på å rasjonalisere terrorisme ved hjelp av islamske skrifter og analogier for å koble moderne fenomener til en gammel religion. Selv om han blir anklaget for å være en avviker av visse andre muslimer, så ser han til gjengjeld på dem som avvikerne, og han gjør omhyggelig bruk av islamske kilder når han argumenterer mot dem og for sitt synspunkt.

 

 

irak.terror

 

 

 

Etterdønningene av et terrorangrep i Irak. Bilde fra Wikimedia Commons.

 

 

Forslag til videre lesning for utdypning av artikkelens tema:

 

 

Raymond Ibrahim (Red). [The Al Qaida Reader, spesielt introduksjonen til kapittelet Jihad, Martyrdom and the Killing of Innocents, som avsnittet Suicide bombing eller homicide bombing låner mye fra.]

 

 

Eksterne lenker:

 

Ayman al-Zawahiri [Exhoneration, en juridisk traktat http://www.fas.org/irp/dni/osc/exoneration.pdf ]

Adresse til bildet:

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:April_2007_Saqlawiyah_Suicide_Bombing.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂