Den amerikanske ambassadøren i Sverige, Mark Brzezinski, ga klar beskjed da han møtte forsvarskomiteen i mars: Hvis det kommer til en krise med Russland står dere alene. Dere kan ikke regne med hjelp fra NATO.

Sverige har svevet i en slags forestilling om tett tilknytning til NATO. Under den kalde krigen forelå det avtaler om å komme Sverige til unnsetning. Men da gjorde også Sverige ting for NATO.

Nå var det klar beskjed: Dere står alene.

– Jag måste vara uppriktig och säga att Sverige varken garan-teras skydd enligt Artikel 5, eller av något bilateralt säkerhetsavtal mellan våra bägge nationer, sade USA:s ambassadör Mark Brzezinski, enligt det åttasidiga dokumentet, den 27 mars.

– Ukraina hade närmare band med Nato än vad Sverige har, påpekade han också.

At Ukraina skulle stå NATO nærmere enn Sverige må lyde utrolig i svenske ører. Det sier kanskje også noe om forfallet i det svenske forsvar og en mangel på kontakt og pleie av kontant med USA.

Sverige våkner til en helt ny sikkerhetspolitisk situasjon og får beskjed om at det er alene.

Alle de åtte partiene var til stede på møtet 27. mars. Det var del av en runde hvor komiteen inviterer viktige lands ambassadører til å komme med sitt syn i lys av Ukraina-krisen.

Beskedet från USA ses av flera initierade källor som SvD talat med som en kalldusch. I Sverige har det nämligen länge funnits en svensk uppfattning om att vi skyddas av Natos försvarsgarantier trots att vi inte är med i Nato. Försvarsgarantin slås fast i Natos stadga, Atlantfördragets artikel 5 (”en för alla – alla för en”).

Under kalla kriget hade också supermakten USA en hemlig politik att bistå Sverige om vi då angreps eller hotades av Sovjet- unionen. Men inget av detta gäller längre, fick de svenska politikerna besked om.

Møtet fant sted 27. mars. Det står i Svenska Dagbladet at den datoen var «turen kommet til USAs ambassadør». Han er altså ikke den første Sverige snakker med når hele den sikkerhetspolitiske situasjonen forandres?

Brzezinski var klar på at det eneste som kunne garantere Sveriges sikkerhet var NATO og det nyttet ikke å vente til man var truet før man søkte om medlemskap.

Sverige har fått mye å tenke på.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/natosvep-farre-svenskar-for-medlemskap-i-nato_3357700.svd?sidan=7

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂