Nytt

Dosent Jan Tullberg ved Handelshögskolan i Stockholm har skrevet en bok om innvandringen til Sverige hvor han går skarpt i rette med politikken som føres i øyeblikket – etter forfatterens oppfatning er den destruktiv.

Problemet er at det ikke kan snakkes om. Tullberg drar en passende sammenligning når han sier at det er like vanskelig å diskutere innvandring i Sverige som sex i Victoria-tidens England.

Forordet ligger ute på nettet, og antyder at Tullberg er et slags svensk svar på Paul Collier, og noe av innholdet i boken hans bringer tankene hen på Brochmann-rapporten. (Dere husker den, ikke sant?)

Tullberg går ikke av veien for mediekritikk:

I media finns dels en generell inställning, dels en rad incidenter som vinklas för att läsaren skall få det intryck som journalisten eftersträvar. På nätet finns nu ofta kompletterande information som till viss del eliminerat de konventionella medias tolkningsföreträde. Svenska folket har i hög grad befriats från illusionen om att media följer den moral de officiellt hyllar – ”sant, relevant och konsekvensneutralt”. Dagens läsare är i högre grad medveten om att hon inte bara blir informerad, utan även desinformerad.

Selv ser han det ikke som sin jobb å korrigere bildet som tegnes, men å tegne sitt eget realistiske sådanne, sett fra sin synsvinkel som økonom, og vel vitende om at det ikke kan gjøres uten å banne i kirken.

Det betyr ikke at den kulturelle dimensjonen er fraværende:

Mitt intresse väcktes av en internationell problematik vad gäller kulturella motsättningar och de problem de medför för tilliten i ett samhälle, samt möjligheten att utveckla eller bibehålla ett samhälle med en fungerande demokrati.

Ei heller den politiske:

Den västerländska modellen med demokratiska nationalstater framstod för drygt 20 år sedan som världens ideologiska vinnare. Det svenska folkhemmet är en variant av denna modell som idag kommit att ifrågasättas. Nu är inte endast hemmet under ombyggnad, utan det anses finnas ett behov av ett nytt folk; för att ta hand om pensionärerna, för att ta jobb som svenskar inte vill ha, för att ta hand om alla invandrare. Svenskar anses inte längre kunna klara uppgifterna själva. Mest av allt för att det plötsligt uppstått en plikt att ta emot den som vill komma hit.

Men samfunnsmodellen dreier seg nå engang mye om den økonomiske dimensjonen:

2. Här diskuteras invandringen som ett komplement till svensk befolkning. Behöver vi invandrare för att klara pensionerna? Finns det en arbetskraftsbrist som gör arbetskraftsinvandring till något önskvärt för den svenska ekonomin? Här sprids också ljus över de offentliga debatterna. Ökar sysselsättningen i Sverige eller är det arbetslösheten som ökar?

3. Den ekonomiska analysen övergår här till invandringens effekter på den offentliga sektorn enligt egna och andras beräkningar. Sedan följer en analys av de ekonomiska effekterna för hela det svenska samhället. Är invandringen lönsam för det svenska folket?

Forfatteren berører også temaer som innvandrere og kriminalitet, innvandringslobbyen og -byråkratiet, samt tendensen til å unnvike debatter om de mest sentrale tingene når innvandringsspørsmålet en sjelden gang kommer på dagsorden.

Tullberg prøver også å se fremover. Hvordan blir det multikulturelle samfunnet med sitt proklamerte verdigrunnlag og glidning i totalitær retning, med yrkesforbud og mobbing av dissidenter? Er det noe håp for fornuften? Kan det klamme grepet plutselig løsne?

http://www.lasningen.se/om-boken/