Nytt

Dagbladet (papir) skriver at den større etterspørselen etter billig mat pga. den økonomiske krisen, har resultert i voksende organisert matvarekriminalitet på kontinentet.

I praksis innebærer dette svindel med dokumentasjon av matens egenskaper, opphav og holdbarhet, som får forbrukeren til å tro det han putter i munnen er av høyere kvalitet enn det egentlig er.

(Forøvrig en metode som også benyttes i søppelbransjen for å få avfall til å se ufarligere ut enn det er, som beskrevet i «Gomorra» av Roberto Saviano – en bok alle norske myndighetspersoner burde lese.)

Jurist Ellen Hestenes i Mattilsynet peker på risikoen for at Norge ikke slipper unna:

– Vi er en del av Europa, så det er naivt å tro at vi ikke er utsatt for disse kriminelle miljøene. Slike saker har stor helserisiko for forbrukerne, sier Hestenes.

Hun peker på at strafferammen for å bryte matlovene er lave, og at risikoen for å bli tatt er lav.

Også i denne bransjen er man kommet lenger i bekjempelsen av uvesenet i de landene hvor det har eksistert en stund:

I høringsuttalelsen peker Mattilsynet på at myndighetene i andre land har klart å avdekke nettverk og organiserte kriminelle miljøer, mens i Norge anmeldte Mattilsynet i 2013 bare tre bedrifter for brudd på matloven.

Hestenes kaller det agri-mafia, men forstavelsen agro- er vel en smule vanligere.