Nytt

Det viser seg at kun 24 prosent av private bedrifter sjekker om vitnemålet ditt er ekte. Avdelingsdirektør i  Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) Stig Arne Skjerven, sier bruken av falske vitnemål kan få dramatiske konsekvenser for samfunnet.

– En kan for eksempel ha en ingeniør som ikke har nok kompetanse, noe som kan få dramatiske konsekvenser for samfunnet.

Skjerven mener det er sløsing med offentlige ressurser hvis en med falske dokumenter kommer inn på et norsk universitet, og sier utdanningskorrupsjon er et betydelig samfunnsproblem.

– Vedkommende vil da få oppholdstillatelse og komme foran ærlige søkere i køen. Utdanningskorrupsjon er et betydelig problem i samfunnet. Derfor har vi et såpass viktig samfunnsansvar gjennom å verifisere og sikre kompetanse

American World University (AWU) er ett av de store bløffeuniversitetene hvor du kan kjøpe deg et vitnemål. Seniorrådgiver i NOKUT, Rolf Lofstad har tjue års erfaring med å godkjenne utenlandske utdanningsdokumenter, og AWU har vært en gjenganger blant søknadene han har behandlet.

– De har vært såpass frekke at de har åpnet et kontor i Palestina, slik at de hevder å ha campus. Du kan kjøpe dokumenter for lite eller ingen akademisk innsats. De tjener store penger på å selge verdiløse dokumenter

– En av dem som ble domfelt hadde faktisk en verifisert bachelorgrad fra Egypt, og så kom han med en master- og doktorgrad fra AWU i tillegg

Mørketallene er trolig store og det er nærmest umulig å avdekke svindelen fullt ut blant utenlandsstudentene.

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) kaller det en «umulighet» å ha like god oversikt over nordmenn som utlendinger, og sier at saksbehandlerne særlig er på vakt for diploma mills. Høyskolen har gått til politianmeldelse av tre slike saker de siste tre årene.

 

På universitetet i Oslo (UiO) ved universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) har man startet arbeidet med å utvikle en database for vitnemål på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

 

Universitas: Advarer mot falske vitnemål