Nytt

I en rapport kalt «Forebygging av kriminalitet på internett», utarbeidet av blant andre Redd Barna på bakgrunn av møter mellom ungdommer mellom 12 og 18 år og representanter for offentlige etater i Groruddalen, fremkommer det at ungdommer fra tid til annen legger ut tekst og bilder av ekstremistisk karakter på Facebook.

Dagsavisen skriver:

Gjennom dialogmøtene til Redd Barna kom det fram at både lærere og ansatte i fritidsklubber stadig opplevde at ungdommer lekte seg med aggressive symboler uten å vite hva slags signaler de sendte til omverdenen. Statusoppdateringene eller bildedelingen kunne være bilder av personer med tildekket ansikt og maskingevær og et sitat om at vedkommende var villig til å dø for islam.

En av lærerne kommenterer:

– Disse ungdommene ville ikke stilt seg opp på Stovner Senter med turban og AG3. Men de ser ikke ut til å forstå at de er mye mer offentlig synlige på nettet.

Kaja Hegg i Redd Barna, som ledet arbeidet med rapporten, tviler på at ungdommene nødvendigvis står inne for de ekstreme tingene de legger ut, men påpeker at det likevel kan få enorme konsekvenser.

Hos mange er det trolig en form for ungdomsopprør som går over av seg selv, hos noen er det kanskje tegn på en aggresjon mot samfunnet med et voldspotensial andre kan utnytte.

Kaja Hegg hos Redd Barna mener at fritidsklubbene kan spille en positiv rolle ved å korrigere slik adferd, og at foreldrene vanskelig kan ta ansvar for de unges digitale oppdragelse, slik barneministeren har tatt til orde for.

Hegg legger til at teknologigapet mellom barn og forelder kan være enda større i minoritetsmiljøer. Hun innrømmer at Redd Barna har en utfordring i å nå ut til innvandrerforeldrene.

Det virker her som om man har et dobbelt kommunikasjonsproblem: en manglende evne til å nå frem til foreldre som ikke er interessert i noen kontakt, og noe i retning av de «lavere forventningers rasisme» til dem man oppnår kontakt med.

Det gjør en ikke spesielt optimistisk med tanke på å avverge den neste jihad-reisen som slår ned som lyn fra klar himmel. Her er man nok snublende nær det å ikke vite sin arme råd.

 

Ungdom leker seg med hatprat