Vaktene på sykehuset i Södertälje må gripe inn hver eneste dag. Vold og trusler er blitt en del av hverdagen på svenske akuttmottak.

 

Sjukhusets egen statistik visar att ordningsvakternas ingripanden ökat kraftigt hittills i år, med hela 40 procent jämfört med samma period 2011. Då var antalet ingripanden 222, i dag tvingas vakterna ingripa varje dag.

..

De ökade säkerhetsinsatserna är inte unika för Södertälje sjukhus. Det hårdnande klimatet rapporteras från många akutmottagningar runt om i landet som skärpt sin bevakning de senaste åren, inte minst i Malmö och Göteborg.

– På sjukhuset i Malmö har man gjort enkla saker. Det handlar om att vara tydliga med att ett visst beteende inte är okej. Vi är vana att hantera människor som mår dåligt, men vi ska inte behöva acceptera könsord, kränkande behandling eller hot om våld. Lika lite som man kan kräva att en spärrvakt ska behöva bli spottad i ansiktet eller en busschaufför få en örfil eller två under ett arbetspass, säger Michael Engelberg.

..

– De flesta tillsägelser gäller anhöriga som vill att deras nära ska få omedelbar behandling före andra. Bara att vi ordningsvakter visar upp oss gör att folk lugnar ned sig, framför allt de som är irriterade på vänte­tiderna, säger Åke Molin, samordnare för ordningsvakterna.

..

– Det största problemet med kriminalvården är inte de intagna. Utan mer situationen när de kommer med skottsäkra västar och vapen för att förhindra fritagningar, vilket skapar oro bland personal och medpatienter. Jag tror att det vore bra om intagna kunde vårdas på anstalterna, säger Michael Engelberg.

 

http://www.dn.se/sthlm/sodertalje-sjukhus-har-fatt-nog-av-hot-och-vald/