I Sverige er ansatte ved akuttmottakene ved sykehusene en stadig mer utsatt yrkesgruppe. Trusler og vold er en del av hverdagen på stadig flere akuttmottak. Sykepleiere fungerer ofte nærmest som en del av ordensmakten.

Hot och våld är ett växande problem på akuten. Många mottagningar har tvingats införa väktare, övervakningskameror och lås på dörrarna kvällstid. ”Det har gått så långt att vi nu lär personalen självförsvar”, säger Lars Stavenow, chef på akuten vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Personalen på landets akutmottagningar har blivit en alltmer utsatt yrkesgrupp. Hot och våld är numera vardag för sjuksköterskor på akuten.

– Förr var vi en ganska skyddad arbetsgrupp som man var rädd om. Nu är det annorlunda. Vi har numera ordningsvakter nattetid för att stävja bråk och stök, säger Monica Sundberg, vårdchef vid akuten på Falu lasarett.

Sykepleiere blir skadet i håndgemeng, akuttmottakene har låste dører om natten og problemene vokser. Samfunnsklimaet for skylden for volden som helsepersonellet møter.

Flera sjuksköterskor har skadats lindrigt i handgemäng med patienter eller anhöriga. Ytterdörren är nu stängd sena kvällar och nätter för att skydda personalen.

Dagens Nyheter har ringt runt till femton stora och medelstora sjukhus runt om i landet och bilden är samstämmig. Samtliga verksamheter vi varit i kontakt med bekräftar att hot och våld har blivit ett växande problem.

– Det är ett hårdare klimat i samhället och då blir akutmottagningar väldigt utsatta. Vi är fronten som möter dilemmat, säger Elisabeth Hellström, verksamhetschef för akutmottagningen på Kärnsjukhuset i Skövde.

Narkotikamisbruk, en befolkning som ikke har tid til å vente, og politiet som ikke beholder berusede personer i sin varetekt er også noen av forklaringene til utviklingen. Lenger enn hit ser det ikke ut til at det offentlige Sverige kan strekke seg for å forklare samfunnsutviklingen.

En förklaring till det växande problemet med hot och våld är enligt flera sjukhus att det blivit vanligare med missbruksproblem, vilket bidrar till att patienter blir mer våldsamma.

Dessutom har hot och våld generellt blivit ett växande problem i samhället.

– Befolkningen är mer krävande och vill ofta komma till direkt. Om man kommer hit för en enklare åkomma och blir hänvisad till en vårdcentral kan det ibland uppstå en del aggressivitet och missnöje, säger Lars Stavenow.

På de flesta håll i landet utbildas personalen i vad man ska göra vid hotfulla situationer.

På Akademiska sjukhuset i Uppsala tror man att en del våldsamma patienter tidigare har hanterats av polisen.

– Allt som hänt på häkten genom åren gör att polisen kanske inte vågar behålla berusade personer om det skulle hända något.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/vald-och-hot-pa-akuten-allt-vanligare

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂