I Aftenposten står det idag:

Ferske prognoser viser at antallet asylsøkere går kraftig opp neste år. Norsk asylmottak vil ha 18.900 beboere neste år.

Vi håper de mener «vil ha» i betydningen stipulert antall og ikke som et krav.

LierAsylmottakX960_1210839386_1210839402

– Oppdaterte prognoser tilsier ankomst av 14.000 asylsøkere i 2014, heter det i tilleggsproposisjonen som Solberg-regjeringen la frem i dag.

Det har det kommet 10.344 asylsøkere til Norge hittil i år (1. november).

De største gruppene er fra Eritrea, Somalia, Syria, Afghanistan, Sudan og Nigeria.

Det gjenstår to måneder av året så da blir vel totalen på litt over 12.000. At det forventes 2.000 fler til neste år er derfor ingen stor overraskelse. Det blir flere og flere som vil banke på døren for hvert år. Det er ingen overgangssituasjon i Afrika – befolkningstallene peker rett til værs.  

Tidligere denne uken hørte vi at antallet utsendelser skal økes med 1.800 til neste år og at 150 millioner er bevilget ekstra til politiet for dette formålet. Dette er fremdeles ikke nok til å holde tritt med økningen og tilveksten i asylsøkere blir derfor på rundt 3.000.

I mottakene er det en blanding av de som har fått avslag (5.200), de som har fått opphold (4.400) og de som har anket avslaget (3.000).

Regjeringen vil senke støttebeløpet for hver ordinær mottaksplass fra 97.500 til 95.000. Med 18.900 forventede plasser utgjør totalen pent avrundet 1,8 milliarder kroner. En lukrativ bransje. 

 Aftenposten