LO og Trond Mohn går sammen om å opprette en ny tenketank for en bred venstreside/sentrum med det betegnende navn Agenda. Det sies at Civita og høyresiden dominerer det politiske idelandskapet.

Det er ikke første gang man hører denne klagen. Hvordan kan det være mulig?

Sosialdemokratiet dominerer totalt det som kalles overbygningens instrumenter i samfunnet; Mediene, universitetene, prioritering og vinkler. Likevel er ikke sosialdemokratene fornøyd. De føler de taper.

Det er en underlig observasjon. Man må spørre seg hva de egentlig ønsker seg? Total kontroll?

At de føler at taket glipper kan skyldes noe så enkelt som at de får motstand. Det er faktisk en del av den demokratiske prosessen. De har kontroll med penger og posisjoner. Likevel er det ikke nok. Det er som om de ikke kan slå seg til ro med at tyngdepunktet veksler og at det nå er på vei mot høyre.

Når tunge krefter i fagrørsla og dei raudgrøne partia no skal stifte ein sentrum-/venstre-tankesmie, er det med ambisjon om å definere samfunnsdebatten i Noreg. Målet er å bli viktigare enn Civita.

Alle kjelder Klassekampen har snakka med peikar på behovet for å la venstresidas analysar prege samfunnet meir i dag. Det blir peika på at sosialdemokratiet i liten grad set dagsordenen og at det er vanskeleg å sjå kva dei raudgrøne partia har felles.

No skal mangelen bøtast på med ein storstilt tenkjetank der dei tyngste aktørane bak det raudgrøne prosjektet er sentrale.

Sjølv om personar i spennet frå KrF til SV er med, er Klassekampen kjent med at det er LO, Fagforbundet og Trond Mohn sjølv som er drivkreftene i arbeidet.

 

http://www.klassekampen.no/article/20131106/ARTICLE/131109978#sthash.08DvwfF2.dpuf