Den australske statsministeren Kevin Rudd sier idag at asylsøkere som ankommer Australia med båt ikke lenger vil få opphold.  Alle nye uautoriserte asylsøkere vil bli sendt til Papua Ny-Guinea under en regional avtale. Fremtidige båtflyktninger vil ikke få mulighet til å bo i Australia som flyktninger. Dette er ment å stoppe menneskesmuglere fra å sende folk i usikre og lekkende trebåter.

Statsministeren sa at han ville innføre endringene så snart som mulig da han signerte avtalen. Det blir ingen øvre grense på antall asylsøkere som blir sendt til Papua Ny-Guinea Manus Island interneringssenter.

«Jeg er inneforstått med at dette er en hard linje» sa Rudd, » men vårt ansvar som regjering er å sikre at vi har et robust system for grensekontroll og oversiktlig innvandring, på den ene siden, samt oppfylle våre juridiske og barmhjertighetsforpliktelser i henhold til flyktningekonvensjonen på den andre.»

Kevin Rudd på Youtube

The Sydney Morning Herald

Daily Mail