Fra Groruddalen Avis:

– Vi advarte på det sterkeste

Mazyar Keshvari (FrP) har hele tiden vært negativ til etablering av et ankomstmottak på Refstad. Nå har det han fryktet skjedd.

Akers Avis Groruddalen skrev onsdag om hvordan politiet arresterte syv personer på Refstad transittmottak. Bakgrunnen for aksjonen er at utenlandske statsborgere har oppholdt seg der uten tillatelse. Politiet gjennomførte også en razzia ved det samme mottaket for bare to uker siden. Da ble det funnet store mengder narkotika, og over 30 personer med vest-afrikansk opprinnelse ble arrestert.

– Fremskrittspartiet advarte på det sterkeste mot opprettelsen av dette transittmottaket og den utviklingen vi nå ser. Området som dette mottaket ligger på er helt uegnet for transittmottak. Det ligger nært områder som allerede er belastet med rus, psykiatri og kommunale boliger, sier Mazyar Keshvari som er tredjekandidat til Stortinget for Oslo FrP.

Dette transittmottaket ble flyttet fra Bærum til Sinsenveien i Oslo. Sinsen har lenge vært et belastet område med stort gjennomtrekk av kriminelle innslag. Denne beslutningen hjalp neppe til med å få bukt med narkotikaomsetningen. Mazyar Keshvari hevder at regjeringen overkjørte både ansatte ved mottaket, naboene og bydelen tross advarsler fra FrP. Han sier at regjeringen fører en feilslått asylpolitikk som ikke er bærekraftig.


Foto: TV2.no

Les mer i Groruddalen.no