Sakset/Fra hofta

Beboere ved transittmottaket på Persaunet i Trondheim driver aggressiv selging av narkotika i sentrum. Narkoselgerne kommer hovedsakelig fra Nord- og Vest-Afrika. Denne businessen har medført at trondheimspolitiet må bruke ressurser på å spane asylantene, og fra nærmiljøet har det lenge vært rapportert om uholdbare forhold. Dette er noe av problembildet som Adresseavisen har skrevet om de siste dagene.

10. mai sier lokalpolitikere fra Frp og Høyre til Adresseavisen at de vil flytte mottaket. Bystyremedlem Sivert Bjørnstad (Frp) vil gå litt lenger, og vil enten flytte eller lukke transittmottaket. Bjørnstad minner også om at Frp advarte mot å etablere transittmottaket på Persaunet.

Alt har tydeligvis foregått etter velkjente mønstre hva gjelder fakta rundt opprettelsen av mottaket: Nærmiljøet, lokale bo-foreninger, trondhjemmere generelt og Frp advarte mot etableringen av transittmottaket. Det ble verken lyttet til nærmiljøet eller erfaringer fra andre mottak. Derfor ble mottaket opprettet i 2009 – alle protester til tross.

Nå avdekkes imidlertid den kriminalitet det ble advart mot. Her gjelder det å løpe fra ansvaret. Kommunalråd Yngve Brox fra Høyre prøver derfor febrilsk å komme seg unna fadesen (det er jo valgår) og uttaler til Adresseavisen 10.05 at:

Trondheim Høyre foreslår at kommunen tar kontakt med UDI for å få satt i gang en prosess for å få flyttet mottaket. Det er en annen gruppe personer der enn det som var tenkt i utgangspunktet.

En annen gruppe personer? Det alle lurer på nå er hvilken gruppe personer Yngve Brox og Høyre hadde sett for seg ved mottaket?

 

Vil flytte transittmottak