Nytt

Mediene vier stor oppmerksomhet til arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen som lover å bedre kommunikasjonen med kommuner som har fått et asylmottak «i hodet». Men den virkelig brennbare storyen var Miljøverndepartementets vedtak om å overkjøre kommunestyret i Asker og legge et transittmottak til Dikemark.

Asker har en fungerende ordfører fra Fremskrittspartiet, Ole Jacob Johansen, og Frp samarbeider med Høyre. Saken har dermed også en rikspolitisk dimensjon.

Det var i mars at et flertall fra Frp, Høyre og Askers Grønne Venner sa nei til transittmottak på Dikemark. Mindretallet besto av Ap, SV og Krf. Avslaget ble begrunnet ut fra flere forhold: Dikemark rommer allerede en psykiatrisk sikkerhetsavdeling. Det er snakk om et stort mottak, i første rekke 100 personer, men man tenker seg rundt 300-350, og det vurderes som for mange i forhold til et lite lokalmiljø. Beboerne i et Villaveien borettslag har protestert. De er bare 50 leiligheter.

Debatten har vært heftig. Politikerne viste bl.a. til lokalbefolkningens ønsker, til dårlig infrastruktur, den psykiatriske avdelingen, og dårlige erfaringer med Utlendingsdirektoratet da de sa nei.

Nå har Miljøverndepartementet satt det kommunale vedtaket til side. Det blir transittmottak på Dikemark. Transittmottak vil si at alle som kommer til Norge midlertidig samles under ett tak.

Reaksjonene var sterke:

Leder i bygningsrådet i Asker, Ellen Ugland (H) reagerer også meget sterkt på Miljøverndepartementets vedtak.

– Dette er stalinistiske metoder. Hensynet til lokalbefolkningen er så til de grader undervurdert.

Ugland mener Asker nå får merke konsekvensen av regjeringens asylpolitikk.

– Dette er prisen vi må betale for regjeringens slette håndtering av asylproblematikken. Det er blitt lettvint å komme til Norge.

Hun kjøper ikke UDIs argument om at transittmottak må ligge på østlandsområdet av hensyn til legeundersøkelser, intervjuer og lignende av asylsøkerne.

Asker kommune overkjørt: Etablerer transittmottak på Dikemark