Først var det Anthony Weiner som meldte seg på kampen om å bli New Yorks borgermester. Nå varsler Elliot Spitzer at han vil bli byens comptroller, dvs. finansielle overkikador.

Begge ber om unnskyldning og håper velgerne vil si at fortid er fortid. Deres kandidatur tyder på at moral og integritet ikke er hva det var i amerikansk politikk.

Mange amerikanere har aldri kunnet tilgi Bill Clinton for at han løy dem rett opp i ansiktet da han forsikret at han aldri hadde hatt sex «with that woman», dvs. Monica Lewinsky. Fordi han løy for åpent kamera trakk han ikke bare sin egen person, men også embetet ned i søla.

Noe av det samme gjorde Spitzer, som hadde skaffet seg ry som en nådeløs district attorney, øverste statsadvokat i New York, som gikk etter økonomisk kriminalitet. Ved å gå så hardt ut la han samtidig listen høyt for seg selv. Da det kom frem at han hadde brukt tusenvis av dollar på prostituerte, måtte han gå av som guvernør. Han ydmyket også kona som knust måtte delta på pressekonferansen.

Likevel tok det ikke lang tid før han dukket opp som kommentator for CNN.

Spitzer syntes ikke å forstå at han som påtalemaktens øverste representant påtok seg visse forpliktelser også i sitt privatliv. Utroskapet er en ting, og kan ha mange årsaker. Kjøp av prostituerte over lang tid er noe annet.

Noe av den samme perverte moral finner vi hos Anthony Weinar som sendte bilder av sin tissefant til ukjente kvinner. Det var infantilt, tydet på en pervertert seksualitet, og politisk selvmord. De fleste ville båret på skammen og ikke søkt seg til offentlige verv hvor man ber om publikums tillit. Weiner har ikke noe problem med det.

I alle tre tilfeller snakker vi om mennesker som uanstrengt legger sin egen fortid bak seg, og søker offentlighetens tillit på nytt. Dette ville ha vært utenkelig i det gamle Amerika hvor et minstemål av anstendighet var nødvendig.

Borgerskapet ble en gang kritisert for bare å bry seg om fasade. Nå er det omvendt. Nå spiller det ikke lenger noen rolle hva man har gjort. Man er selv sin egen dommer.

 

http://edition.cnn.com/2013/07/08/politics/eliot-spitzer-return/?hpt=hp_c3