Selv om man later som om ingenting har skjedd,  går det ikke an å tro at løgn ikke endrer fortiden. Skjermdump, Stortings-TV

Det er mye løgn. Det er mye mangel på tillit. Det er mye manglende dømmekraft samlet på ett brett. Forhold tåler ikke sånt. Ikke forhold mellom partier og velgere heller.

Den nye Solbergregjeringen er en uke gammel. Som ved en ekteskapsinngåelse var alle de tradisjonelle elementene til stede for en uke siden. Noe nytt, noe gammelt, noe lånt og noe blått. Men løftet om å elske og ære til folkeavstemning skiller regjeringen og velgerne ad, var så hult at regjeringen fikk en flying start. En styrt er jo også en flytur.

Det sies at man ikke kan endre fortiden. Det som har skjedd har skjedd, og det er ingenting som kan endre på det. Det er ikke sant. Man kan endre fortiden.

Hvis du er i et forhold med noen og du stoler på den du er i forholdet med, så gjør du deg visse antagelser om fortiden, sier Jordan Peterson. Du gjør deg også visse antagelser om nåtiden og du gjør deg visse antagelser om fremtiden. Dersom alt er stabilt står du på fast grunn. Du holder kaoset unna ved å jobbe konsistent for forholdet, du tenker langsiktig, tåler opp- og nedturer, fordi du vet at det er et felles mål å holde sammen.

Se for deg at partneren din i dette forholdet er utro.

Hele din oppfatning av verden har vært bygget på et aksiom av tillit. Tilliten var en grunnsetning som ble akseptert uten bevis, den var selvinnlysende sann, dere var jo sammen, hadde valgt hverandre og gitt uttrykk for at dere begge ville være med hverandre.
Så får du vite om utroskap. I neste sekund er du i et helt annet sted. Ikke bare er det annerledes akkurat nå, men det du opplevde med partneren din for mange år siden er plutselig annerledes, og det du skal oppleve i fremtiden blir plutselig annerledes. Vissheten du levde i kollapser i en utrolig kompleksitet.

Hodet fylles av tanker. Jeg trodde jeg kjente deg, men jeg kjente deg ikke i det hele tatt, jeg kjente deg aldri. Alt vi gjorde sammen, det var ikke som jeg trodde, det var noe annet. Du hadde en agenda, du holdt meg for narr.

Slik endres fortiden.

Når velgerne flykter fra Høyre er det fordi fortiden er endret. Selv de velgerne som blir igjen ser fortiden i et annet lys nå, den tolkes gjennom det som har skjedd. Ethvert brudd gjør deg mer skeptisk, mer på vakt. Også når du tilgir. Fortiden er endret for alltid når du har blitt holdt for narr. Bortforklaringer og mangel på innrømmelse gjør situasjonen verre, ikke bedre. Du trenger unnskyldninger, anger, løfter om at det aldri skal skje igjen. Du trenger ikke taushet og en illusjon om at ingenting har skjedd. Det gjør situasjonen enda vanskeligere. Du veksler mellom å ville vite alt og å ville dra, for aldri mer å se deg tilbake.

Selv om man later som om ingenting har skjedd,  går det ikke an å tro at løgn ikke endrer fortiden, ikke engang når løgnen gjentas mange ganger. Erna løy om begrunnelsen for hjemhenting av IS-kvinnen. Trine løy om at det ikke er et overgrep å ha sex med noen som fremdeles forholder seg til innetider og underskrift av foresatte for å dra på busstur. Knut-Arild løy om at han ikke ville stå inne for Granavolden-plattformen, Abid lyver om hva det skal være, bare det er til hans egen fordel. Det er mye løgn. Det er mye mangel på tillit. Det er mye manglende dømmekraft samlet på ett brett. Forhold tåler ikke sånt. Ikke forhold mellom partier og velgere heller. Når tilliten er borte er alt endret. Fortid, nåtid og fremtid. Velgerne kommer til å fortsette jakten på nye «forhold».

Forhold tåler nedturer uten utroskap. Forhold tåler mistanker, dersom mistanken motbevises. Det er derfor Frps kurve er stigende. Velgernes mistanke om tillitsbrudd ble motbevist. Tilliten er gjenopprettet. Forholdet til velgerne tålte belastningen, fortiden er fremdeles en trygg base, noe å bygge felles framtid med velgerne på. Det gjenstår selvsagt å se hvor klokt det er av Frp å beholde Siv i førersetet, all den tid velgernes gode minner om fortiden knyttes sterkere til Sylvi, men oppturen er et faktum, og partiet er igjen flyvedyktig.

Regjeringen flyr også fremdeles, men bare fordi en styrt også er en flytur.