Er homoseksualitet akseptabelt har PEW spurt i en ny global undersøkelse. Svarene viser at det er langt frem for homofile, særlig i Midtøsten og deler av Afrika, der motstanden er massiv.

Legalisering av kjønnsnøytrale ekteskap kan gi inntrykk av at anerkjennelsen av homofiles fulle likestilling bare er et spørsmål om tid. Statistikken fra PEW forteller noe annet.

PEW: The Global Divide on Homosexuality

Studien er interessant, og resultatet samsvarer ikke alltid med hva man forventer. I Asia er muslimers ikke-aksept av homofile tydelig. Mens 26 prosent av ortodokse israelere aksepterer homofile, gjør bare 2 % av israelske arabere det.

homohat.asia