Nytt

Nye tall viser at verdens muslimske befolkning fordobler seg, fra 1,1 milliard i 1990, til 2,2 i 2030. Det er en firedel av jordens innbyggere.

Befolkningsveksten i noen land er eksplosiv: Pakistan går forbi Indonesia og blir verdens største muslimske land med 256 millioner. Vil landet være styrbart?

Nabo Afghanistan er i samme kategori, og vil ha 50 millioner om tyve år. Det setter ISAFs innsats i et eget perspektiv. Hva om islamistene overtar makten i begge disse landene? Totalitære stater går ofte sammen med store befolkninger, det gjør at lederne har mindre skrupler med å ofre noen hundre tusen mennesker. Det betyr så lite kvanitativt. Slike scenarier kan man ikke utelukke.

De palestinske områdene har også en voldsom befolkningsvekst, og hver fjerde innbygger i Israel vil være muslim. Det gjør Israel bekymret.

Twenty years ago, the world had about 1.1 billion Muslims. Twenty years from now, it will have about twice as many – and they’ll represent more than a quarter of all people on earth, according to a new study released Thursday.

That’s a rise from less than 20 percent in 1990.

Pakistan will overtake Indonesia as home of the largest number of Muslims, as its population pushes over 256 million, the Pew Forum on Religion & Public Life projects.

Afghanistan’s population will nearly double, to about 50.5 million, making it home to the ninth largest Muslim population in the world.

I Nigeria vil den muslimske befolkningen overgå den kristne. Hvilke følger vil det få for sameksistensen?

I USA vil muslimene også fordoble seg, til 6,2 millioner. Det er likevel en relativt ubetydelig andel prosentvis.

Men i Europa er det helt andre tall. Storbritannia og Frankrike ligger an til å få 10 prosent muslimer om tyve år, og Sverige ligger på 9,9 %.

Hvilke følger vil det få for innretningen av samfunnet, og den demokratiske prosessen?

Den muslimske befolkningen vokser pga høy fødselsrate, bedret helse, lengre levealder og en høy andel unge i fruktbar alder.

Man tror ikke veksten vil være like høy de neste tyve år som den har vært de siste. Veksten er avtagende og nærmer seg snittet, men det kan ta tiår før de møtes, og sikker er man ikke.

The Muslim share of the global population will rise primarily because of their relatively high birth rate, the large number of Muslims of childbearing age, and an increase in life expectancy in Muslim-majority countries, according to the report, «The Future of the Global Muslim Population.»

Conversion will play relatively little part in the increase, the report anticipates. It says little data is available on conversion, but what little there is suggests Islam loses as many adherents via conversion as it gains.

While the Muslim population is set to grow at a faster rate than that of the world as a whole, the rate of Muslim growth is slowing, Pew says.

«Growing but slowing» is the key phrase, says Alan Cooperman, associate director of the think tank.

«The increase in the last 20 years is greater than what we expect in the next 20 years,» he said. Muslim population growth «is a line that’s flattening out. They’re increasing, but they’re getting closer to the norm, the average.»

Kartlegger religionene.

Pew vil kartlegge hvor stor oppslutning de ulike verdensreligionene har, og det var naturlig å begynne med islam, siden den har stor interesse.

In other words, Muslims are coming into line with global trends toward fewer children per woman and an aging population. But, the report points out, because of the existing Muslim «youth bulge,» or unusually high percentage of young people, Muslim population growth has a certain momentum that will take decades to come into line with world averages – if it ever does.

The Pew report, more than a year in the making, is part of an ambitious attempt by the think tank to calculate the number of adherents to each of the world’s major religions. The Islam report comes first, and a Christian project is in the works.

Det er ca 2,2 milliarder kristne i verden, og intet tyder på at det blir færre kristne selv om det blir flere muslimer. Også kristendommen vokser, sier studien.

Despite the rapid growth of Islam, Christianity seems set to remain the biggest religion in the world for the next 20 years. There are currently more than 2 billion Christians – 30 to 35 percent of the global population – making it very unlikely that there will be fewer than 2.2 billion Christians in 2030.

«There is nothing in these numbers to indicate that in 2030 there would be more Muslims that Christians,» Cooperman said.

In fact, both Christianity and Islam could be growing, both in absolute terms and as a percentage of the whole, he pointed out.

«We don’t want people to jump to the conclusion that if Islam is growing, everyone else is shrinking,» he said. «Christianity and Islam could both be growing at the expense of other religions.»

Sub-Saharan Africa is a case in point, he said.

«Tremendous numbers are being added in sub-Saharan Africa, but… Christianity and Islam are both growing rapidly. There is not a change in the overall proportions of Muslims to Christians.»

Allan Cooperman, nestleder for Pew, sier at tallene viser at Europa ikke vil bli Eurabia: Europa vil ha 8 prosent muslimer om tyve år.

Det han ikke sier er at fordelingen vil være en helt annen i bestemte områder og at vi kan se autonome områder. En stor usikkerhetsfaktor er også innvandringen.

Eller for å si det med Mark Steyn: Hvis Storbritannia har slike problemer med en befolkning som utgjør 3-4 prosent, hva da når den dobles? Her er det snakk om 10 prosent om tyve år.

http://religion.blogs.cnn.com/2011/01/27/world-muslim-population-doubling-report-projects/?hpt=C1