Nytt

NRK setter søkelys på følelsen av utrygghet i Oslo. Men reporternes egne blandede følelser gjør at artiklene dobbeltkommuniserer.

Halvparten av kvinnene på Grønland i Oslo føler seg utrygge. Men artikkelen til NRK.no innleder med at det bare er etter mørkets frembrudd. Skyldes det at de er mørkeredde? Redd busemenn? Eller finnes det virkelige busemenn?

Hva slags boligområde er det hvor det er utrygt etter mørkets frembrudd? Er ikke det karakteristisk for utrygge områder.

Stort sett føler den kvinnelige befolkningen seg trygge når de ferdes på Grønland, så lenge det er lyst ute. Det er på kveldstid at 52 prosent av de spurte kvinnene svarer at de opplever utrygghet.

De to små ordene «stort sett» rommer journalistenes politiske preferanser: de ønsker at Grønland skal være trygt for kvinner, derfor strekker de begrepene ved å si at «stort sett» er det trygt. Ikke alle kvinner blir voldtatt. Er det slik å forstå? Det er slik man sjonglerer med ordene. Men det er ikke vanlig norsk.

En av politisjefene sa det slik på morgennyhetene for ikke lenge siden: – Vi hører ikke noe om de som kommer trygt hjem.

Når en politisjef begynner å snakke som en politisk emissær er noe galt. Journalistene har gjort det lenge.

– Det er ikke lenge siden en ung jente angivelig ble voldtatt i Breigata og jeg tror hendelser som dette er med på å skape en generell utrygghet blant kvinner som ferdes her, sier leder i beboerforeningen på Grønland Berit Jagmann til NRK.no.

Voldtekt skremmer. Det er ikke antallet det kommer an på. For kvinner vet stort sett å ta forholdsregler. De vet å vurdere om voldtekten virker å være utslag av hva de opplever rundt seg.

Norske jenter får tilrop og bemerkninger når de går forbi. Mer også innvandrerkvinner opplever det samme, hvis de ikke er tildekket.

Jagmann forteller at en rekke innvandrerkvinner har henvendt seg til henne og meldt fra om ubehagelige opplevelser.

– Hva slags type trakassering opplever disse kvinnene?

– Norske jenter som kanskje går lettkledd opplever tilsnakk om at de er løsslupne eller ligner på horer, men også innvandrerjenter opplever seksuell sjikane, hevder Jagmann.

– De har fått beskjed om at de ikke er religiøse nok, og at de vet hvem de er og hvor de bor. Mennene sier ting som at jentene ser ut som horer og ber dem dra hjem og ta på seg hijaben sin. Fellesnevneren er at trakasseringen oppleves ubehagelig og truende, sier Jagmann.

Dette er samme tendens som Aftenposten tok opp i artikler som fikk mye oppmerksomhet for et par år siden: En marokkansk kvinne syntes Grønland virket mer islamisert enn hennes hjemland Marokko.

Også leder av beboerforeningen, Jagmann, må relativisere jentenes frykt: den står ikke i forhold til den reelle trussel. Og hvordan måler man den? Er det ved å telle antall voldtekter? Det er en kynisk manipulasjon med fakta.

NRK.no har tallene for anmeldte forhold i Oslo

 

Foruten voldtekt er det antall anmeldte voldstilfeller som er meget høyt på Grønland, over 2000

 

 

Tall for 2012 fordelt på stasjonskretser

Kriminalitetstype Grønland Sentrum Majorstua Manglerud Stovner Oslo diverse*
Vinning (totalt), herunder tyveri 22512 15406 8254 3373 5094 622
Tyveri fra restaurant/kafe 410 752 182 7 28 6
Tyveri fra park/gate 160 80 38 12 56 4
Tyveri fra trikk/buss/tog 332 89 70 34 216 12
Grovt tyveri fra person på off.sted 7771 7109 1867 529 374 128
Veskenapping (par.258) 22 10 5 2 1 0
Grovt tyveri fra bil 921 889 418 155 270 4
Ran 459 209 98 46 62 0
Vold (totalt) 2018 1200 633 577 829 50
Legemsfornærmelse 822 509 254 214 289 11
Sedelighet (totalt) 208 129 99 71 85 43
Voldtekt §192, 1. og 2. ledd 73 31 39 17 29 20
Voldtekt §192, 3. ledd 6 0 1 0 1 1
Forsøk voldtekt 15 7 6 2 3 0
Grovt uaktsom voldtekt 0 0 0 0 0 0
Seksuelt krenkende adferd m.m. 22 15 12 10 10 1
Narkotikakriminalitet (totalt) 4752 1084 647 483 729 250
Salg av narkotika 3059 605 303 221 395 117
Skadeverk (totalt) 1644 705 660 938 430 25
Skadeverk bil /motorsykkel 374 253 186 125 139 3
Ran hører ikke inn i kriminalitetstype (lovbruddsgruppe) vold. Ran er derfor flyttet fra kriminalitetstype vold til kriminalitetstype vinning.
*Oslo diverse er blant annet saker med ukjent gjerningssted, tallene inneholder også Havna.

http://www.nrk.no/fordypning/_-ubehagelig-a-vaere-kvinne-her-1.11029887