Nytt

Vidar Pettersen ble brutalt slått i bakken forrige helg på vei hjem fra sin jobb som DJ. Han uttalte at miljøet på Jessheim har hardnet til. Journalist Øyvind Mo Larsen har den siste tiden vært i kontakt med flere personer som bekrefter det Vidar Pettersen har beskrevet.

Jeg har mottatt mange e-poster i kjølvannet av artikler som er skrevet om denne saken i løpet av denne uken. I disse e-postene bekrefter gjester og folk som jobber i utelivsbransjen at det Pettersen sier er korrekt.

Trusler sitter løsere

En person som jobber bak baren på et utested formidler at han opplever at verbal trakassering sitter løsere, at trusler sitter løsere.

Andre har henvendt seg til undertegnede og sagt at antall voldsepisoder kanskje ikke har økt voldsomt, men terskelen for å utøve grov vold synes å være lavere enn for noen år siden.

Lensmann Morten Huuse mener det fortsatt er trygt på Jessheim, men Øyvind Mo Larsen vil ikke avfeie det folk som opplever Jessheims uteliv på nært hold har å si.

Ja, Morten Huse har kanskje rett i det. Men man skal ikke se bort fra at de som har hevet røsten i kjølvannet av det som skjedde med Vidar Pettersen også har rett i det de sier. At volden rammer hardt og grovt de gangene den rammer noen.

Mo Larsen nevner at vi nå er et flerkulturelt samfunn med fordeler og utfordringer. Hvilke fordeler er det som veier opp for de personskader og  frykt som nå herjer stadig flere steder i Norge?

Det er ikke lenge siden 22. juli og en nasjon som sto sammen mot vold og voldsbruk. Nå er hverdagen over oss igjen.

Norge, Romerike – og i dette konkrete tilfellet Jessheim – er i endring. Vi er blitt et flerkulturelt samfunn med de fordeler og utfordringer det fører med seg.

At kvinner skal føle seg invadert og antastet på dansegulvet, av både norske og utenlandske menn, er noe de bør slippe. Det gjør de visstnok ikke.

Jeg har fått informasjon om at dette også er et økende problem på utesteder.

Vidar Pettersen oppfordrer på sosiale medier at man skal ta kvelden tilbake fra dem som gjør den utrygg. Han har fått mange støtteerklæringer. Overfallet er anmeldt og den saken går sin gang, så langt det er nødvendig.

Tryggere gater er ikke et ønske man kun har i Oslo. Også i tettstedet Jessheim 30 km nord for Oslo ønsker man seg en hverdag hvor man kan gå trygt ute.

Ta natta tilbake. Men ta det pent og ta det rolig, får være parolen.

http://www.rb.no/lokale_nyheter/article5815976.ece