Nytt

En kvinne i Sverige kjører forbi en bil med tre menn. Føreren i den andre bilen blir sint, formodentlig fordi han blir forbikjørt av en kvinne, for deretter å kjøre opp på siden av henne og smelle bilen han kjører inn i kvinnens bil.

For de aller fleste vil det opplagt være av interesse å vite at den mannlige bilføreren var en innvandrer fra Algerie, slik Avpixlat kan opplyse om.

Men Aftenposten synes ikke det. De velger heller å invitere leseren til å granske sin egen adferd i trafikken.

Denne tilbakeholdelsen av informasjon – som det i alle fall må sies å være når et kommentarfelt hvor den utfyllende opplysningen angivelig forekom blir slettet – innebærer at man behandler leserne som barn, eller udetonerte bomber som bare venter på et påskudd for å gå løs på en hvilken som helst sakesløs person fra Algerie eller omegn. Hva slags tillit forventer man tilbake? I tillegg til tapet av tillit, som ofte vil være ufortjent, oppnår man også at folk oppsøker andre informasjonskilder for å prøve å få klarhet i hva som egentlig skjedde.

I flere europeiske land er det vanlig å oppgi nasjonalitet, i noen tilfeller også navn, i kriminalsaker. Det er på tide å ta etter.