Nytt

På Aftenpostens ungdomssider kan vi lese om hvordan tre ungdommer opplever Groruddalen. Det er grunn til å tro at noen lever i en virkelighet som er fremmed for mange. Sett i lys av alle ranene mot ungdommer og små barn virker Sindre Brynhildsens (16) tilnærming litt rar:

«Det er de beste menneskene som bor her», mener Sindre Brynildsen (16) om hjemstedet sitt.

Siddra Ahmed (14) klager over at folk ikke vil tilpasse seg nye kulturer.

Selv er jeg født og oppvokst i Oslo, og det er nettopp disse holdningene som er en av faktorene for at jeg tok med meg familien og flyttet ut av Oslo og Groruddalen. Hvorfor skulle min famile tilpasse oss fremmede folk som nesten bokstavelig flytter inn i vår stue. Burde det ikke være omvendt?

Én av dem er at de som har bodd her tidligere, ikke har vært vant til å ha så mange mennesker fra ulike kulturer rundt seg. Og istedenfor å prøve å tilpasse seg, har de flyttet til andre steder hvor det ikke finnes så mange utlendinger. I tillegg kan noen oppleve det bråkete og irriterende at bilene, bussene og kjøpesentrene er veldig nærme der folk bor.

 

http://www.aftenposten.no/meninger/sid/Slik-opplever-vi-Groruddalen-7230150.html