Nytt

Den kjente hatpredikanten Zulqarnain Sakandar Madni er ansatt i Politiets Utlendingsenhet. Det bekrefter kommunikasjonssjef Cecilie Johansen i en e-post.

Sakandar ble rikskjent da han i mai 2008 holdt foredrag på Høgskolen i Oslo i regi av Islam Net hvor han sa at USAs regjering selv sto bak 9/11 og at jødene var informert på forhånd og følgelig ikke stilte på jobb.

Kommunikasjonssjef Johansen sier politiet var klar over hans meninger.
– Sakandar Zulqarnain er fast ansatt hos oss. Vi var kjent med ytringene hans i media før han ble ansatt hos oss høsten 2011. Ved alle ansettelser, inkludert hans, foretar vi en bakgrunnsjekk med utvidet søk i politiets registre.

– Han ble ansatt etter de samme kriteriene som alle andre i tilsvarende stilling som han, skriver Johansen i en e-post.

På spørsmål om hva slags oppgaver Zulqarnain utfører, svarer kommunikasjonssjefen:

– Jeg kan ellers bekrefte at Sakandar Zulqarnain jobber som transportledsager ved Politiets utlendingsinternat, der han har vanlige oppgaver som tilsyn ved internatet og uttransporteringer.

Spørsmålet er om en person med Zulqarnains meninger er skikket til å ha tilsyn med et asylinternat.

Det var TV2 som fant frem til Sakandars foredrag på YouTube og henledet oppmerksomheten på hans uttalelser. Videoen er nå fjernet fra YouTube og fra TV2s sider, men artikkelen av Kadafi Zaman finnes fortsatt, med sitater fra foredaget.

Dette var ikke første gang Sakandar Zulqarnains uttalelser vakte oppsikt. Under et nettmøte i Aftenposten i 2006 påsto han at al-Qaida og Osama bin Laden var oppdiktet.
Zulqarnain Sakandar er vokst opp i Norge, men utdannet i Saudi-Arabia.