Sakset/Fra hofta

FrP har kunngjort at de krever et visst gjennomslag for sin innvandringspolitikk for å sitte i regjering. Venstres leder Trine Skei Grande kommenterer i sakens anledning at FrP her utgjør en «ekstrem ytterlighet».

Om Norge ikke hadde vært så langt fra å være en intellektuell stormakt, eller om et lignende uttrykk var blitt benyttet i en av kulturnasjonene hvor politikere fortsatt kan snakke ordentlig, ville Skei Grandes formulering ha påkalt latterbyger. For hva betyr nå egentlig ordet «ekstrem»? Jo, det betyr ytterliggående. Det er avledet av det latinske extremus, som betyr ytterst. Og extremity betyr som kjent ytterpunkt på engelsk.

Av dette kan man slutte seg til at FrP i venstrelederens øyne er en ytterliggående ytterlighet. Eller ekstrem ekstremitet, om man vil. Og i tropene er det en varm varme.

Problemet er ikke bare det dårlige språket, men at det er et symptom på dårlig tenkning. For hva er det som med størst rimelighet kan kalles ekstremt når innvandringen er tema?

Den som av og til befatter seg med målbare størrelser, vil gjerne ha støtt på uttrykket «ekstremverdier». Om man f.eks. måler konsentrasjonen av en bestemt substans i menneskers blod, vil disse gjerne ligge innenfor et bestemt intervall, med en opphopning av måleverdier i midten av intervallet. Samler man data for en rekke pasienter, får man et histogram som antyder den velkjente Gauss-kurven. Om en pasient har mange forskjellige måleverdier i ytterkanten av kurven, er det kanskje grunn til å se nærmere på hvordan han eller hun har det.

Lignende statistikk kan lages over alt mellom himmel og jord, som staters utenlandsgjeld. Om man har størst gjeld pr. innbygger i hele verden, er det kanskje en grunn til uro?

Hva om man for alle land i Europa måler hvor mange innvandrere de tar imot pr. innbygger pr. år? Lager man statistikk over dette, vil man oppdage at Norge befinner seg i enden av kurven. I enden. Ekstremiteten altså. Ytterst.

Konklusjonen er at det er norsk innvandringspolitikk som er ekstrem, og at Trine Skei Grande er ekstrem som vil ha den sånn.