Nytt

Noen ganger er hva media videreformidler av vanlige folks meninger svært avslørende, ikke bare for den enkeltes samfunnskunnskap, men for hele folkets.  Det var derfor jeg festet meg ved Therese Ulvans uttalelser i forkant av noen markeringer i Ilaparken i Trondheim 25. mai.

Når man med stor sannsynlighet kan forutsi hva som vil skje, er ikke «nyheten» om at det har skjedd særlig interessant. For det er intet nytt at selvoppnevnte anti-fascister viser fascistisk framferd i møte med meningsmotstandere i det offentlige rom. Det var derfor ingenting overraskende med nyheten om at fem fra Nye SOS-Rasisme ble innbrakt til politistasjonen for ordensforstyrrelse og for ikke å ha etterkommet pålegg fra politiet i forbindelse med demonstrasjonene i Trondheim 25. mai. Hva som skjedde ved Norwegian Defence League (NDL) sin stand i Ilaparken den siste lørdagen i mai, var lett å forutse for alle som innehar et minimum av samfunnsforståelse.

Politiet i Trondheim hadde lørdag 25. mai gitt tillatelse til tre punktdemonstrasjoner mellom kl 12 og 14. Nye SOS-Rasisme hadde fått tillatelse til å demonstrere i Tordenskioldparken, midt i Trondheim sentrum. I Lademoparken – litt øst for sentrum og i Ilaparken – litt vest for sentrum, hadde henholdsvis Trondheim mot rasisme og Norwegian Defence League fått lov å ha sine demonstrasjoner. Politiet hadde fornuftig nok satt som forutsetning at ingen av demonstrantene hadde lov å oppsøke noen av de andre demonstrasjonene.

At NDL skulle demonstrere i Ilaparken kom som en utrivelig overraskelse på Therese Ulvan som denne dagen skulle arrangere en Livsglededag for eldre, og klemmedag for barn, nettopp i Ilaparken.

-Jeg er forferdelig uenig i det NDL sier og står for, men samtidig er det viktig at alle i landet vårt får lov til å si det de mener. Vi har ytringsfrihet og den må vi verne om. Når det er sagt, håper jeg det ikke utarter. Jeg var litt bekymret for bråk og slåssing i forhold til de minste, og også til de eldre som har opplevd krig og nazisme. Kanskje én av de eldre kunne rullet over gata med rullatoren sin, og fortalt demonstrantene at nazisme ikke er noe man bør gå i bresjen for?

– Det er kanskje naivt å tro, men jeg håper at nynazistene kanskje kan bli inspirert av at vi omgir oss med så mye positivitet og kjærlighet. Kanskje vi kan så et positivt frø i et av sinnahjertene.

 

Sinnahjertene? Det ville seg selvfølgelig slik at de som påberoper seg merkelapper som anti-fascister og anti-rasister, og ikke «nazistene» i NDL, var de som fikk vist fram sinnahjertene sine i Ilaparken denne lørdagen. Noen klarte ikke å forholde seg til politiets bestemmelser, men trosset forbudet om å forstyrre andres demonstrasjoner. NDLs folk ble trakassert både verbalt og fysisk. En mann fra NDL som holdt appell, ble dyttet ned fra scenen og NDL så seg nødt til å forlate Ilaparken en time før tiden. Folk kastet jord og blomster på personene fra NDL i det de ble eskortert bort av politiet kl 13.

Operasjonsleder Tor Mauseth ved politiet i Sør-Trøndelag presiserte etter demonstrasjonen at politiet på forhånd hadde avtale med grupperingene som holdt demonstrasjoner om at de skulle holde seg på hver sitt sted.

– Vi er ikke fornøyd med at den avtalen ikke ble overholdt

 

Det er å håpe at Therese Ulvan fikk sett de virkelige sinnahjertene i Ilaparken denne lørdagen. Hun vil dessuten få anledning til å se sinnahjertene hver gang noen skulle våge å tale «anti-fascistene» og «anti-rasistene» midt imot. De røde sinnahjertene er alltid beredt for å hindre meningsmotstandere i å ytre seg offentlig.

 

http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article7622897.ece

http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article7626365.ece

http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article7627197.ece

http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article7649907.ece