Folk på Blitzhuset i Oslo ville ha gatefest lørdag og sperret like godt av Pilestredet. Det fikk de lov til av politiet, som lot gaten være sperret fra 17-tiden til 20.34.

Telefonene  begynte tidlig å renne inn til politiet fra bilister som lurte på hva som foregikk. Pilestredet er en sentral ferdselsåre i Oslo. De som kjører Vaterlandstunnelen og skal opp til Bislet, kjører denne veien. Når private sperrer en gate, regner publikum med at politiet tar affære. Prompte.

Men det skjedde ikke. Først 19.40 var politiet på stedet. Selv da ga politiet Blitz-folkene anledning til holde på en stund til.

Operasjonsleder Tore Grøttum forklarer holdningen med at:

 

Gatefesten ble ikke vurdert til å være til fare for liv og helse, og politiet valgte derfor å nedprioritere saken.

Det er et merkelig statement. At en sentral gate midt i sentrum avsperres i flere timer ved selvtekt, ville normalt utløse rask reaksjon fra politiets side. Gjerningsmennene ville fått ordre om å rydde gaten øyeblikkelig. Bøter av samtlige ville vært selvsagt.

Politiet gjør ingen av deler.

– Det vil ikke få noen konsekvenser, så lenge de avsluttet til avtalt tid, sier Grøttum.

Avtalt tid? Først sperrer man av gaten, og får avslutte når man vil. Det medfører ingen konsekvenser. Hvilket signal er det politiet sender?

Politiet bøyer seg for en venstregruppering som er villig til å bruke vold når de synes situasjonen krever det. Å beslaglegge en offentlig gate er en demonstratrativ handling. Slikt reagerer politiet normalt sporenstreks på. De tillater ikke at noen private utfordrer deres håndhevelse av offentlig ro og orden.

For noen år siden lå Blitz i krig med politiet. Nå er det politiet som har bøyd av. Konfrontasjon er ikke ønskelig, men noen ganger må politiet vise at loven skal håndheves. Å sperre en offentlig gate er ingen bagatell.

Det politiet viser er at det er forskjell på politiske grupper. Tilhører man den rette er det politiet som trekker seg ut.

På bare en uke har to lovlige demonstrasjoner i Oslo blitt ødelagt av folk som ikke respekterer andres demokratiske rett til å avholde offentlige møter. Politiet har stått passivt og sett på begge ganger.

Det er samme holdning som ovenfor Blitz. Hvordan tror politiet folk reagerer på at det er lovbrytere og pøbler som honoreres?

 

– Er det greit å arrangere en gatefest som hindrer ferdselen på denne måten?

– Det er ille nok at vanlige folk blir hindret, men hadde det vært kollektivtrafikken, så hadde saken sett annerledes ut, sier Grøttum.

Klokken 20.34 opplyser politiet at gatefesten er avsluttet, og sperringen er opphevet.

I København ble de autonome kastet ut av deres hus på Jagtvej 69 fordi private skulle rive huset. De fikk et nytt av kommunen. I Oslo er Blitz fredet. Ansvaret ligger hos byrådet som i dag styres av Høyre. En gang var det strid om Blitz, men hele det politiske miljøe synes det er greit at de får være der. Fra tid til annen markerer Blitz at de fortsatt er Blitz. De gjør hva de vil, og politikerne synes de må få lov.

Andre må følge loven.

 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/politi-hverdagen/blitzere-sperret-veien/a/23275775/

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.