Demografi

Apropos figuren gjengitt tidligere over flyttingen til og fra Norge, er det noen som lurer på nordmenns inn- og utvandringsmønster vs. utlendingers.

Man kan da begi seg til SSBs forside og skrive det aktuelle tabellnummeret i søkevinduet, 05869, velge statistikk for innehavere av såvel norsk som utenlandsk statsborgerskap, og selv beregne nettoinnvandringen for begge grupper.

Nordmenn har sånn roughly like stor inn- som utvandring til og fra sitt eget land, og størrelsen er nokså stabil over tid:

nordmenns-flytting-til-og-fra-norge-1993-2012

Konsekvensen av det er at det kvalitative migrasjonsbildet for utenlandske statsborgere ikke skiller seg nevneverdig fra totalbildet gjengitt tidligere:

utlendingers-flytting-til-og-fra-norge-1993-2012

Det er forøvrig ikke noe hokus-pokus å gjøre beregninger som disse. Enhver kan gjøre det med mye mindre anstrengelse enn det koster f.eks. å fylle ut en selvangivelse på nett. Basiskunnskaper i bruk av regneark som Excel er nok. Selv journalister kan klare det.