Mai er måneden da skogen grønnes, kvitveisen blomstrer, fuglenes parngskvitring høres over skog og hei og konfirmanter i økende grad underkaster seg Human-Etisk Forbunds rollespill-introduksjon til voksenlivet. Og i humanetikernes regi er det tusenvis av tenåringer som hver vår blir konfrontert med «livets realiteter» i form av rollespill der overbeskyttede, norske middelklasseungdommer skal få «erfare» […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 24 timer etter publisering.