Det er jo egentlig en selvfølge, men i en tid hvor man foruten enkle resonnementer har vanskelig for å forholde seg til rene observasjoner, er det kanskje like greit at Yngve Slyngstad staver det: Problemer i verdensøkonomien kan resultere i at pengene investert i oljefondet kaster mindre av seg. Slyngstad minner politikerne nok en gang […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.