Nytt

Forslagene som Kristelig Folkepartis ungdomsorganisasjon har sendt inn til landsmøtet bærer bud om en ny generasjon som nekter å ta regningen for foreldrenes ødselhet og løfter. Det finnes ikke dekning for dagens pengebruk, og KrFU ønsker å iverksette en ny politikk idag. Ikke vente til båten tar inn vann.

KrFU er derfor sterkt kritisk til løftene som moderpartiet går til valg på.

Blant ungdomsorganisasjonens forsalg:

* reduser sykelønnen

* nei til kostbare permisjonsordninger til småbarnsforeldre

* behovsprøving av velferdsordninger

* fjerne rentefradraget for bolig nummer to

* nei til generell økning av barnetrygden

* nei til skattefradrag for småbarnsforeldre

Listen lyder som en sammenhengende avvisning av KrFs hjertesaker. Det underliggende signal er viktigere og er rettet til alle partier: velferdsordningene kan ikke fortsette å vokse, de må tvertimot kuttes.

Avtroppende KrFU-leder Elisabeth Løland sier at velferdsstaten ikke er bærekraftig og at omleggingen bør starte snarest.

 

– KrFs nye partiprogram er uansvarlig

Aftenposten 26. april, ikke på nett