Kommune-Norges gjeld er kom­met opp i 350 mil­li­ar­der kro­ner, og øker sta­dig. Fort­set­ter den nåværende utvik­lin­gen, vil kom­mu­ne­nes gjeld kunne øke til hele 75 pro­sent av inn­tek­tene i løpet av kort tid, melder NRK.

Mens oljekronene renner inn i statskassa, må kommuner over hele landet ta opp store lån til skoler, omsorgssentre og gangveier.

– Vi har aldri hatt et så høyt gjeldsnivå i kommunesektoren før, sier sjeføkonom i kommunenes interesseorganisasjon, KS, Per Richard Johansen.

Gjelda vil bare øke

– En kommune med høy inntektsvekst vil kunne betjene gjelden. Men hvis gjelda blir for høy i forhold til inntekten, må kommunen stramme kraftig inn på driften ved en eventuell renteøkning, sier Johansen.

De siste årene har gjelda økt mer enn inntektene.

– Veksttakten ligger slik an at dette kommer til å fortsette også fremover.

Økonomiprofessor og ekspert på kommuneøkonomi Lars Erik Borge sier at utviklingen ikke er levedyktig, og forklarer at kommunesektorens gjeld har økt fra 15 prosent av inntektene i 2006 til nær 45 prosent i 2012. Fortsetter det slik, kan gjelden komme opp i 74 prosent på kort tid.

– Da vil enkeltkommuner ha så høy gjeld at det kan være vanskelig å håndtere, sier han til NRK.

Borge mener at den økte gjelden til dels skyldes at flere kommuner de siste årene har tatt opp lån for å realisere kulturbygg. Blant dem er Hamar og Bodø, som begge planlegger store multikulturanlegg til en kostnad på nesten 3 milliarder kroner.

NRK: Rekordhøyt gjeldsnivå i kommunene

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.