Oslo kommune må ostehøvelkutte utgiftene – målt pr. innbygger – i driftsbudsjettet for 2014 med 0,5 prosent i alle sektorer unntatt skole og kollektivtrafikk. Årsaken er at skatteinntektene ikke øker i takt med befolkningsveksten.

I rene kroner øker driftsbudsjettet med 2,9 milliarder kroner, men hvis man korrigerer for befolkningsvekst, lønns- og prisstigning og andre forhold, må Oslo i praksis kutte driftsbudsjettet med 240 millioner.

Kuttpolitikken har pågått en stund, og vil fortsatt gjøre det:

Med dette budsjettforslaget har kommunens driftsramme blitt redusert hvert år fra og med 2003 – i snitt 0,6 prosent hvert år.

Ostehøvelsparingen vil fortsette de neste fire årene, skal vi tro byrådets økonomiplan.

Samtidig stiger hovedstadens gjeld pga. større investeringsbehov enn forventet:

I fjor konstaterte byrådet at de måtte bygge 11.000 nye elevplasser i løpet av fire år. Nå er tallet økt til 12.800 elevplasser. 10 milliarder kroner skal brukes til skolebyggingen og rehabilitering av skoler de neste fire årene.

En stor del av byggeprosjektene (68%) må lånefinansieres. Dermed går en større del av kommunens inntekter til å betale renter og avdrag på lån.

I løpet av de kommende fire årene vil kommunens gjeld øke fra 20 til 36 milliarder kroner. Og da er ikke lånet som må tas opp for å bygge Lambda lagt inn.

 

Aftenposten/Nyhetene24: Oslo må kutte for tolvte året på rad

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂