Aftenposten skriver at den rekordartede befolkningsveksten i Oslo tvinger byrådet i hovedstaden til å spare en halv milliard kroner, hvilket tilsvarer 1,4 prosent av driftsbudsjettet.

Årsaken er at befolkningsøkningen krever investeringer til infrastruktur som må lånefinansieres, og betjeningen av disse lånene gir mindre penger til driften.

Norges største avis er forbilledlig nøyaktig i sin faktafremstilling. Det gis f.eks. en detaljert oversikt over hvor det skal kuttes. Byrådets budsjettforslag legger blant annet opp til at det ikke skal gis penger til Fri rettshjelp, som har gitt gratis juridisk veiledning til folk med lav inntekt i snart tredve år.

Andre kuttforslag rammer natthjemmet til Kirkens Bymisjon, som blant annet driver rusomsorg, eller Prosenteret, som hjelper hundrevis av hovedstadens prostituerte, foruten kultur, barnehager og eldreomsorg samt en rekke andre ting.

Vi får også vite at befolkningsveksten i Oslo for tiden er på 2,6 prosent i året — forøvrig en vekst som hvis den fortsetter vil gi en fordobling av befolkningen i løpet av bare 27 år.

Det Aftenposten er svært nøye med ikke å nevne, er hvorfor Oslo har slik en voldsom befolkningsøkning. Så la oss like godt gjengi det som Oslo kommune selv skriver på side 29 i den nylig utkomne rapporten Oslo-trender 2011:

Innvandrerbefolkningens betydning for befolkningsveksten i Oslo illustreres også ved at den økte med 71 000 personer de siste ti årene fra 2001-2011, mens den øvrige befolkningen økte med 19 000. Dette betyr at innvandrerbefolkningen utgjorde 79 prosent av veksten i Oslos befolkning. I et lengre perspektiv blir dette enda klarere. Fra 1970 til 2011 ble den øvrige befolkningen i Oslo redusert med 42 000 personer, mens innvandrerbefolkningen økte med 154 000 personer.

Kuttene rammer altså Oslos prostituerte, alkoholikere og eldre fordi mennesker fra andre land skal få seg et bedre liv i byen.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.