Ledende politikere i Oslo sier seg ofte fornøyd med at byen vokser. Nå vokser Oslo i rekordfart, og det er spesielt barn og unge det blir flere av. Det må bygges klasserom for å ta imot 11 000 nye elever de neste fire årene. Dette koster Oslo dyrt, og Oslo vil ha en gjeld på 28,7 milliarder kroner i 2013. Driftsbudsjettet kuttes med 450 millioner kroner. Kuttene gjennomføres i bydelene som har ansvar for barnehager, sykehjem og barnevern.

Befolkningsvekst og berikelse kalles utviklingen. For en som har fulgt utviklingen i Oslo gjennom 40 år, så ligner den mer på invasjon og utarming.

I løpet av de neste fire årene må det lages 11 000 nye elevplasser. Det tilsvarer investeringer på 11,8 milliarder kroner. Det meste av utbyggingen skal lånefinansieres. Totalt vil Oslo i 2013 få en gjeld på hele 28,7 milliarder kroner. Økte rente- og avdragskostnadene gjør at det blir mindre igjen til å drifte byen. Økte pensjonskostnader spiser også av kommunens driftsbudsjett.

———————-

I praksis er tre områder skjermet for kutt: skolebudsjett, kollektivtrafikk og samarbeid med frivillig sektor. Kuttene fordeles jevnt på kommunens øvrige områder.

————————

Budsjettkuttene går særlig ut over bydelene, som har ansvar for barnehager, barnevern og sykehjem. Bydelene og lokalpolitikerne får 316 millioner kroner mindre å rutte med neste år i byrådets forslag. – Det blir nok ikke applaus og jubel der, innrømmer byrådsleder Stian Berger Røsland (H).

– Men dette er ingen overraskelse. At bydelene vil få strammere rammer, er langt på vei varslet, legger han til.

http://www.osloby.no/nyheter/Yngrebolge-gir-Oslo-pengeproblemer-7001335.html

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.