Feature

hans-bonde-fordi-du-fortjener-det

Professor i filosofi Hans Bonde utgir boken «Fordi du fortjener det», hvor han advarer om at dersom ønsket om mer likestilling fører til at vi med tvang utjevner alle forskjeller, er vi over i en totalitær tankegang.

Bonde mener at likestilling bør handle om like forutsetninger, ikke like resultat. I kronikken Danmarks største køns-eksperiment påpeker han likestillingsarbeidets paradoks:

Seneste skud på stammen er en rapport fra i år med den sigende titel »Kønsbalanceret ledelse i Københavns Kommune.« Der kan ikke være tale om forskning, for der er på forhånd indbygget en værdidom om, at jo »bedre kønsbalance,« jo bedre fungerer organisationen, hvilket der på ingen måde er forskningsmæssigt belæg for, men stammer fra den politiske sfæres ønske om med alle midler at få flere kvinder frem på rampen. Interessant nok er rapporten forfattet af kvinder, ja, faktisk i høj grad af garvede feminister gennem årtier, men her ses der intet krav om »kønsbalance« eller ideologisk »mangfoldighed.« Disse krav gælder kun den såkaldte »mandekultur.«

Det er altså tilsyneladende ikke et problem, at der er fem unge og relativt uerfarne kvindelige borgmestre i Københavns Kommune mod kun to mandlige, men det er åbenbart et problem, at, som det udtrykkes, mænd »dominerer« i det kommunale embedsværks ledelse. Som et eksempel kan nævnes, at den jurastuderende Anna Mee Allerslev er blevet borgmester som 27-årig. Men heldigvis er der bag enhver purung kvindelig minister og borgmester en – i øvrigt ofte mandlig – departementschef eller direktør.

Filosofiprofessoren påpeker at i et åpent samfunn resulterer likhet ofte i ulikhet, og at forsøk på å oppnå et totalt likt sluttresultat vil kreve en åpenlys diskriminering.

Overført på ligestilling betyder det, at hvis kvinder – som visse kompromisløse feminister mener – skal fylde præcis det samme som mænd inden for alle væsentlige kategorier og på alle vigtige poster i samfundet, så er det nødvendigt fra starten at give dem – kvinderne – positiv særbehandling. Dermed bliver kvindesagen, advarer Hans Bonde, til en kamp for privilegier i stedet for en kamp for rettigheder. Klassisk feminisme bliver erstattet af »favorisme«.

I en lederartikkel skriver Berlingske Tidende at Bondes bok er viktig for både kvinner og menn, og viser til en bekymringsfull tendens som følger av dagens tenkning innen likestilling:

Ligesom et frit samfund ikke må blive til et ufrit samfund i kampen mod den terrorisme, der vil ufriheden, må et frit samfund ikke blive til et diskriminerende samfund i kampen mod diskrimination.

Men tendenser i den retning er der sørgeligt mange af. Der er bonusordninger til universiteter, der ansætter kvindelige professorer. Et ekspertpanel under Nordisk Ministerråd, som Danmark som bekendt er medlem af, vil gå linen ud og kriminalisere »antifeministiske« ytringer. Påbud og forbud er i manges øjne blevet den rette vej at gå i ligestillingens navn. Desværre.

Hans Bondes bok «Fordi du fortjener det» kommer ut på Gyldendals forlag fredag 19. april og kan kjøpes her.

Forlagets beskrivelse: I disse år foregår der i Danmark en indædt kamp for lige kønsrepræsentation: Kvinder skal op ad karrierestigen, ikke ved at deltage i lige og åben konkurrence på kvalifikationer, men fordi de i kraft af deres køn er moralsk overlegne, fordi de står for mangfoldighed, og fordi de har ret til andele af samfundets topposter. Denne favorisering foregår især i den offentlige sektor, men den er også godt på vej i erhvervslivet, køn går forud for kvalifikationer, og fortsætter denne udvikling, vil det ifølge Hans Bonde kunne medføre et radikalt brud med helt centrale principper om fairness og demokrati. Fordi du fortjener det er en debatbog om faren ved at forveksle ligestilling med ligerepræsentation, om, hvordan feminismen er godt i gang med at udarte til – favorisme?, og om, hvordan og hvorfor det kunne ske.

Les også

-
-
-
-
-

Les også